Simplimize er terapi for din virksomhed - Simplimize | Simplify to optimize

Simplimize er terapi for din virksomhed

Crysberg: Simplimize er terapi for virksomheder

Når du skal forenkle din virksomheds produktprogram med Simplimize, handler det ikke kun om dokumenteret optimering og reduktion af varenumre. Det handler i lige så høj grad om at skabe et tværfagligt frirum, hvor I ofte for første gang kan diskutere en række helt grundlæggende ting omkring opbygningen af jeres produktprogram. Hvornår har din virksomhed sidst været i terapi?

Af Rasmus Pedersen, Certificeret Simplimize-konsulent, fra Worm Development.

Gang på gang oplever jeg, hvordan Simplimize sætter rammerne for et frirum og skaber relationer på tværs af faglige skel og siloopdelte afdelinger. Og det er sjovt nok ofte uventede alliancer, der ser potentialerne og får de andre med på at tænke nyt. Det er virksomhedsterapi, der både blotlægger nye muligheder og skaber varige forandringer i den måde, I arbejder sammen på.

Simplimize som terapi: skaber frirum og opbrud i den daglige drift

”Vi har aldrig før talt sammen om de her ting på den her måde. Om vores kunder, om vores produkter, hvad produkterne egentlig skal kunne, hvad vi vil med dem og hvordan vi skal designe og fremstille dem – på tværs af afdelinger og faglige discipliner. Simplimize er jo terapi for virksomheder!”

Sådan opsummerede én af deltagerne, Flemming Pedersen, Sales Engineer hos Crysberg A/S, dét, han opfattede som den største fordel ved det Simplimize-forløb, vi netop havde afsluttet. Med Simplimize-værktøjerne har virksomheden nu fået en operationel fremgangsmåde til forenkling af deres produktprogram. Og med en ekstern facilitator bag roret var de blevet provokeret, og skubbet på en måde, så de for alvor kunne diskutere emner, som er vanskelige at tage op, når den daglige drift buldrer afsted.

Og det er bestemt ikke første gang, jeg oplever netop denne glæde hos deltagerne på et Simplimize-forløb. En glæde over at befinde sig i et frirum, hvor det er helt i orden at diskutere fastlåste mønstre, holdninger og huller i den daglige kommunikation. Et frirum, hvori der ofte kommer gode ideer og forandringspotentialer fra én afdeling, som kan fjerne store begrænsninger i en anden afdeling.

Simplimize sikrer en tværorganisatorisk og tværfaglig indsats

Da Simplimize netop ikke kun fokuserer på at skabe færre produktvarianter men på at skabe de rigtige produktvarianter, kræver det en bred kortlægning af og forståelse for virksomhedens værdikæde.

Derfor sætter vi et hold på tværs af fagdiscipliner, der består af folk med indsigt i kundernes behov, markedets segmentering, produkternes opbygning og teknologier, fremstillingsmetoder og produktionsflow samt den overordnede logistik og processtyring i virksomheden.

Derfor er indkøberen er med, når vi taler om, hvordan produkterne kan designes på en smartere måde. Produktionslederen er med, når vi taler om kundeværdi og prioriterer produktegenskaber. Sælgeren er med, når vi diskuterer værdistrømme, lagre og variation i produktionen.

Netop tværfagligheden fremhæver mange af de over 40 virksomheder, der har været igennem et Simplimize-forløb, som en lige så stor styrke ved Simplimize som selve forenklingen af produktprogrammet. Den brede involvering af egne folk sikrer nemlig tværfaglig forankring, ejerskab og langsigtede resultater.

  • DEL HISTORIENSKAL I VÆRE DE NÆSTE?

Lær hvor kompleksiteten i din virksomhed opstår.Har du spørgsmål?ANDRE NYHEDER

Cancel