Værktøjer - Simplimize | Simplify to optimize

Værktøjer

6 SAMMENHÆNGENDE VÆRKTØJER, DER OPTIMERER DIN FORRETNING

Værktøjerne er i sig selv relativt simple – derfor er barrieren for at komme i gang begrænset.

Simplimize består af 6 sammenhængende værktøjer, der tilsammen skaber et overblik over dit marked, forenkler dit produktprogram og modulariserer din produktion. Værktøjerne hjælper dig til at reducere dine omkostninger, optimere din forretning og øge innovationsevnen på samme tid.

Når du arbejder med Simplimize-værktøjerne, føres data fra ét værktøj over i det næste. Der er således en tydelig sammenhæng mellem de 6 værktøjer og de tre fokusområder: marked, produktprogram og produktion.

Simplimize er ikke et quick-fix, det er en ny måde at arbejde på. Tanken bag Simplimize er i sig selv ikke ny, men ved at samle kendt viden i en operationel tilgang med konkrete værktøjer, fungerer Simplimize som den røde tråd, der forenkler og optimerer din forretning.

Værktøjerne er frit tilgængelige her på simplimize.dk – prøv dem i dag! Læs mere om hvert enkelt værktøj herunder.

Værktøjerne er gratis at benytte, men kræver, at du har en bruger på Simplimize.dk. Log ind for at gå til værktøjerne.

E-bog: Få de bedste tips og tricks til de 6 Simplimize-værktøjer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få fingrene guiden til de 6 gratis Simplimize-værktøjer. Du får vores bedste tips og tricks til hvert enkelt værktøj, så du kan komme godt i gang med Simplimize.

MARKEDSSEGMENTERING

Skaber et totalt overblik over virksomhedens nuværende program af produkter og deres performance i markedet for at kunne bestemme, hvad den kommende produktarkitektur skal bestå af.

EGENSKABSANALYSE

Opstiller egenskaberne for en produktfamilie for at vurdere vigtigheden, værdiskabelsen og valgmuligheden for hver enkelt egenskab.

FUNKTIONSOVERSIGT

Opdeler og samler de funktioner, der tilsammen skaber de egenskaber, som kunderne efterspørger. Visualiserer de funktioner, der realiserer de egenskaber, som kunderne efterspørger, viser afhængigheder imellem funktionerne og skaber en robust, fremtidig arkitektur.

PRODUCT FAMILY MASTER PLAN

Skaber et visuelt overblik over en produktfamilie og illustrerer hvilke varianter, der tilbydes til kunderne, og hvilken betydning det har for opbygningen af den samlede produktfamilie.

DET GENERISKE PRODUKTIONSFLOW

Beskriver produktionsprocesser fra indgående råvarer til slutmontage med henblik på at vurdere værdiskabende og ikke-værdiskabende processer. Hjælper med at vurdere, om variantskabelsespunktet er placeret hensigtsmæssigt samt om produktionen har passende fleksibilitet og skalerbarhed.

PORTEFØLJEKORT

Adresserer virksomhedens strategiske mål, tilretter produkterne til virksomhedens kortsigtede og lang-sigtede mål samt indikerer ressourceforbruget. Viser, hvordan produktarkitekturens moduler er koblet til fremtidige udviklings- og teknologiprojekter samt skaber en portefølje, hvor det er muligt løbende at udvikle på teknologier og produkter som adskilte for-løb..

Cancel