Brødbæk & Co. A/S - Simplimize | Simplify to optimize

Brødbæk & Co. A/S

Brødbæk & Co. A/S_Simplimize strukturere produktprogrammet

EN FAST DEL AF STRATEGIEN: BRØDBÆK SÆTTER FORENKLING OG MODULARISERING I SYSTEM

Med et ønske om en mere enkel og skalérbar forretning blev Simplimize en kærkommen løftestang for Brødbæk. I dag er virksomheden klar til at vækste med 20-25 procent om året med omkostningerne under kontrol. Den nye tankegang har stor indflydelse på, hvordan hele virksomheden fremover udvikler og udvikles på – og Simplimize er i dag en fast del af strategien.

UDFORDRINGEN

Brødbæk har gennem de seneste år løbende arbejdet med modulopbygning af deres produktprogram. En stigende efterspørgsel i markedet har nu givet anledning til radikalt at ændre måden at angribe markedet og den interne forretning på. I den forbindelse så ledelsen et stort potentiale i at anvende Simplimize som løftestang til at strukturere produktprogrammet og forretningen på en mere gennemgribende måde med samkøring af salg, udvikling og produktion.

RESULTAT

Som resultat af Simplimize-forløbet har Brødbæk øget deres indtjening samt minimeret flaskehalse i både udvikling og produktion.

Brødbæk’s sælgere vil kunne give budgetpriser i tilbudsfasen, uden at det belaster deres Process Engineering afdeling. Brødbæk begynder at lægge mere fokus på de egenskaber, deres kunder efterspørger i deres produkter, frem for tekniske diskussioner. Det betyder, at virksomheden i højere grad diskuterer funktionalitet og processer i stedet for tekniske løsninger med deres kunder.

Forståelse og værdiskabelse i Brødbæk

  • Bevidsthed om, hvilke og hvor mange forskellige maskintyper de har i produktprogrammet.
  • Mulighed for at prioritere og fokusere på de mest værdiskabende produkter.
  • Fælles forståelse og sprog på tværs af organisation og funktioner.
  • Indsigt og forståelse i produktets funktionalitet og kombinationsmuligheder.
  • Fokus på antal part-numre og dermed muligheder for kostoptimering.
  • Mulighed for mere proaktivt salg gennem øget bevidsthed omkring positionerende egenskaber.
  • Et produktmæssigt fundament til en mere skalerbar produktion.

Brødbæk har med Simplimize-forløbet skabt fundamentet for et højere dækningsbidrag, reduceret leveringstider, øget skalerbarhed i produktionen, samt reduktion i lageromkostningerne.

ANTAL MEDARBEJDERE

50-99

OMSÆTNING

70 mio.

BRANCHE

Fremstilling af værktøjsmaskiner til savværksindustrien

MARKED

Verden

PRODUKTER

Maskiner og komplette løsninger til savmølleindustrien

HJEMMESIDE

Besøg virksomhedens hjemmeside

DEL HISTORIEN

SKAL I VÆRE DE NÆSTE?

Bliv introduceret til de 6 Simplimize-værktøjer, og lær hvor kompleksiteten i din virksomhed opstår.

Kom med på vores gratis webinar

Det at vores sælgere vil kunne give hurtige svar på kundernes forespørgsler er virkelig positivt. Sælgerne vil stå meget stærkere overfor kunderne, samtidig med at vi internt bedre kan fokusere på det, der bliver solgt. Vores ”not value adding”- aktiviteter vil ganske enkelt blive minimeret.

ANDRE SUCCESHISTORIER

Cancel