Forside - Simplimize | Simplify to optimize

GRATIS SIMPLIMIZE-WEBINAR

Næste gang den 21. august 2024 kl. 10.

Simplimize:  Simplify to optimize

En operationel fremgangsmåde til forenkling af virksomheders produktprogram

Simplimize  værktøjerne

MARKEDSSEGMENTERING

Skaber et totalt overblik over virksomhedens nuværende program af produkter og deres performance i markedet for at kunne bestemme, hvad den kommende produktarkitektur skal bestå af.

EGENSKABSANALYSE

Opstiller egenskaberne for en produktfamilie for at vurdere vigtigheden, værdiskabelsen og valgmuligheden for hver enkelt egenskab.

FUNKTIONSOVERSIGT

Opdeler og samler de funktioner, der tilsammen skaber de egenskaber, som kunderne efterspørger. Visualiserer de funktioner, der realiserer de egenskaber, som kunderne efterspørger, viser afhængigheder imellem funktionerne og skaber en robust, fremtidig arkitektur.

PRODUCT FAMILY MASTER PLAN

Skaber et visuelt overblik over en produktfamilie og illustrerer hvilke varianter, der tilbydes til kunderne, og hvilken betydning det har for opbygningen af den samlede produktfamilie.

DET GENERISKE PRODUKTIONSFLOW

Beskriver produktionsprocesser fra indgående råvarer til slutmontage med henblik på at vurdere værdiskabende og ikke-værdiskabende processer. Hjælper med at vurdere, om variantskabelsespunktet er placeret hensigtsmæssigt samt om produktionen har passende fleksibilitet og skalerbarhed.

PORTEFØLJEKORT

Adresserer virksomhedens strategiske mål, tilretter produkterne til virksomhedens kortsigtede og lang-sigtede mål samt indikerer ressourceforbruget.

Viser, hvordan produktarkitekturens moduler er koblet til fremtidige udviklings- og teknologiprojekter samt skaber en portefølje, hvor det er muligt løbende at udvikle på teknologier og produkter som adskilte for-løb..

Nyheder & citater

Simplimize-konsulenter

Martin Østergaard
META MANAGEMENT
Henrik Hallen
PLM CONSULT
Bendix Lehmann
ADDING ENGINEERING
Cancel