International organisation? Intet problem! - Simplimize | Simplify to optimize

International organisation? Intet problem!

International organisation? Intet problem!

Vidste du, at Simplimize-værktøjerne også er tilgængelige på engelsk? Med dem ved hånden kan hele din organisation få glæde af indsigterne, der fremkommer ved at bruge værktøjerne.

En af de vigtigste forudsætninger for en succesfuld omstilling til Simplimize-mindsettet er at hele organisationen er med på idéen og at den kan formidles til alle – også selvom medarbejderne kommer fra forskellige lande.

Derfor er de 6 webværktøjer også gjort tilgængelige på engelsk.

Dine udenlandske kolleger kan på lige fod med dig eksperimentere med jeres produktprogram og tilegne sig begreberne – til gavn for hele din organisation.

Vælg blot det engelske flag øverst til højre, og udvalgte menupunkter bliver tilgængelige på engelsk, herunder web-værktøjerne.

Når du arbejder med Simplimize-værktøjerne i web-format, føres data fra ét værktøj over i det næste. Der er således en tydelig sammenhæng mellem de 6 værktøjer og de tre fokusområder: marked, produktprogram og produktion.

Værktøjerne har en indbygget trin-for-trin-guide på både dansk og engelsk, så alle kan være med.

Prøv værktøjerne nu.

OBS: Vi anbefaler, at du benytter Chrome-browseren til at tilgå værktøjerne.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev får du tilsendt en serie på 6 e-mails på 6 dage – 1 for hvert Simplimize-værktøj. Hver e-mail indeholder bonusviden og tips og tricks til arbejdet med værktøjerne.


International organization? No problem!

One of the most important prerequisites for a successful transition to the Simplimize mindset is that the entire organization is onboard and that it can be communicated to all employees – even if they have different nationalities.

Because of this, the 6 web-tools have also been made available in English.

Your foreign collegues can now access the tools and experiment with your product range and internalize the different terms and concepts – for the benefit of your entire organization.

To access the English language version of the site, choose the British flag in the top-right corner of the screen. You will notice, that selected menu points have now been translated into English. The tool-section can be accessed through the ‘get started’-tab.

When working with the Simplimize web-tools, you will notice that data from one tool is carried into the next. Hence, there is a clear coherency between the 6 tools and the 3 areas of focus: market, product range and production.

The tools have a built-in step-by-step-guide, which is also available in English, so anyone can keep up.

Try the tools now.

NOTICE: We recommend using the Chrome browser to access the tools.

When you sign up for our newsletter (Danish only) you will be sent a series of 6 emails in 6 days – 1 for each Simplimize tool. Every email contains extra tips for working with the tools.

  • DEL HISTORIENSKAL I VÆRE DE NÆSTE?

Lær hvor kompleksiteten i din virksomhed opstår.Har du spørgsmål?ANDRE NYHEDER

Cancel