Vestfrost Solutions - Simplimize | Simplify to optimize

Vestfrost Solutions

Vestfrost Simplimize

VESTFROST SOLUTIONS OPTIMERER FLEKSIBILITET, TEKNIK OG KVALITET PÅ STRATEGISK PRODUKTFAMILIE

Vestfrost Solutions stod i en ny konkurrencesituation med deres produkter til Cold Chain-markedet. Simplimize hjalp virksomheden med at forblive konkurrencedygtig gennem en mere holistisk tilgang til produktudvikling og markedstilpasning. Samtidig har Vestfrost Solutions fået et fælles sprog og forståelse for produktprogrammets sammensætning på tværs af organisationen.

UDFORDRINGEN

Vestfrost Solutions producerer opbevaringsløsninger til let fordærvelige varer, der skal holdes nedkølet under produktion, transport og levering (cold chain).

Ny konkurrencesituation

Cold Chain-markedet er strategisk vigtig for Vestfrost Solutions, og derfor er det altafgørende, at virksomheden kontinuerligt fokuserer og øger konkurrenceevnen på produktfamilien til netop dette marked.

Vestfrost Solutions kommer fra et stabilt marked med et begrænset konkurrenceniveau til et marked med mange ændringer og konstant øgede krav til produkterne, nye produkttyper samt en meget større konkurrence.

Tidligere har produktudvikling hos Vestfrost primært været drevet af de tekniske elementer, men den nye konkurrencesituation fordrer en anden tilgang til produktudvikling og markedstilpasning for at fastholde markedspositionen og forblive konkurrencedygtige.

RESULTAT

Holistisk tilgang

Med Simplimize har Vestfrost Solutions fået et bedre overblik over og forståelse for sit produktprogram. Det nye overblik vil fremadrettet give virksomheden meget bedre muligheder for at prioritere sine ressourcer mellem de enkelte forretningsområder.

Vestfrost Solutions vil fremover inkludere både markedsperspektivet, produktkonfigurationen og produktionsperspektivet i sin produktudvikling og markedstilpasning. Virksomheden har igennem Simplimize-forløbet vurderet, at dette er nødvendigt for at bevare den nuværende markedsposition i en skærpet konkurrencesituation.

Gevinster

Vestfrost Solutions har opnået følgende resultater med Simplimize:

  • Markant forenkling 
    Virksomheden har reduceret antallet af varenumre på komponenter indenfor Cold Chain-segmentet med 10 procent, flyttet variantskabelsespunktet, reduceret sin lead time med 4 uger og opnået øget kvalitet indenfor produktfamilien.
  • Opdateret terminologi
    Vestfrost har fået et fælles sprog og forståelse på tværs af organisation og funktionsområder og et fælles overblik over produktets forskellige funktionaliteter og kombinationsmuligheder.
  • Klarhed omkring produktet
    Det er hos Vestfrost Solutions opnået en bedre intern forståelse for, hvilke kundebehov og egenskaber der har hvilken betydning. Samtidig er de blevet opmærksomme på den følsomme sammenhæng, der er mellem produktets konfiguration og det valgte produktionsflow. Derudover er der sat fokus på part-numre og dermed muligheder for forenkling og kostoptimering.
ANTAL MEDARBEJDERE

200-499

OMSÆTNING

DKK 450 mio.

BRANCHE

Køleteknik

MARKED

Verden

PRODUKTER

Køleskabe og frysere til det professionelle marked

HJEMMESIDE

Besøg virksomhedens hjemmeside

DEL HISTORIEN

SKAL I VÆRE DE NÆSTE?

Bliv introduceret til de 6 Simplimize-værktøjer, og lær hvor kompleksiteten i din virksomhed opstår.

Kom med på vores gratis webinar

Vi stod i en ny konkurrencesituation, og Simplimize hjalp os til at udpege de tiltag i organisationen, der var nødvendige for at fastholde vores markedsposition. Med Simplimize har vi fået et værktøj til at skabe tværorganisatorisk sammenhæng og nedbryde silotænkning. På tværs af værdikæden har vi nu en forståelse for produktets sammensætning og de konsekvenser, konfigurationen har i produktionsflowet.

ANDRE SUCCESHISTORIER

Cancel