HMK Bilcon - Simplimize | Simplify to optimize

HMK Bilcon

HMK Bilcon Simplimize

FRA HØJ KOMPLEKSITET TIL FLEKSIBEL STANDARDISERING

HMK Bilcon stod foran en komplet turnaround efter en konkurs, og ledelsen fik i den forbindelse øje på Simplimize som løsning på virksomhedens problemer med for mange varianter. På udvalgte områder har HMK Bilcon kraftigt reduceret mængden af varianter med en række positive følgevirkninger i forhold til økonomi, lagerbinding, fleksibilitet og gennemløbstid.

UDFORDRINGEN

Kompleksitet førte til konkurs
HMK Bilcon producerer en række forskellige produkter baseret på lastbilchassiser –  primært tankmotorvogne og anhængere med tanke i aluminium. Gennem årene har virksomheden opbygget et stort og forgrenet produktprogram med et næsten uendeligt antal varianter. Den høje kompleksitet fik store konsekvenser for HMK Bilcon, som blev ramt af konkurs på grund af alt for høje omkostninger og for lange gennemløbstider. Simplimize kom ind i billedet, da en ny ejerkreds og ledelse ønskede at gøre op med virksomhedens tradition for en stor grad af kundetilpasning. Det krævede en komplet turnaround, hvor virksomheden fik styr på sine varianter og skabt et langt mere skalérbart produktprogram.

Målet med Simplimize-forløbet var derfor at reducere de totale omkostninger og gennemløbstider samt at gøre produktprogrammet klar til vækst med bedre skalérbarhed gennem standardisering og en reduktion af antallet af variationsmuligheder.

RESULTAT

Større uafhængighed giver kortere leveringstid
Som følge af Simplimze-forløbet er der nu skabt en helt ny produktarkitektur for tankvogne, som gør det lettere at kundetilpasse produktvarianter baseret på allerede eksisterende og ensartede løsninger. Forskellige dele af tankvognen kan nu fremstilles mere uafhængigt af resten af produktet og til dels også uafhængigt af konkrete ordrer. Det gør det lettere at kapacitetsudjævne i produktionen, og HMK Bilcon får nu en kortere og mere sikker leveringstid fra ordreafgivelse til leverance. Dermed har HMK Bilcon skabt en langt mere fleksibel og standardiseret produktarkitektur, som sikrer et mere skalerbart produktprogram i fremtiden.

Simplimize har sammen med en generel reduktion af omkostningsniveauet sikret, at HMK Bilcon nu har et stabilt overskud.

Færre varianter og flere standarder

  • Antallet af varianter er kraftigt reduceret fra et uendeligt antal til 12 såkaldte ’koncepter’
  • Dækningsbidraget er øget med 2 procentpoint
  • Den gennemsnitlige gennemløbstid er reduceret med 4 uger
  • Lageromkostningerne er reduceret med 10 procent
  • Variantskabelsespunktet er skubbet til langt senere i produktionsflowet
  • Der er nu skabt flere standardmoduler på en række områder, herunder befæstning, skabe, slangehylder og komponenter, hvor man før kun havde få standardmoduler
ANTAL MEDARBEJDERE

70

OMSÆTNING

70 mio.

BRANCHE

Fremstilling af påhængsvogne og sættevogne

MARKED

Skandinavien

PRODUKTER

Tankvogne, sættevogne, mobilkontorer/laboratorier, specialløsninger bygget på lastvognskarosserier

HJEMMESIDE

Besøg virksomhedens hjemmeside

PRESSEOMTALE
DEL HISTORIEN

SKAL I VÆRE DE NÆSTE?

Bliv introduceret til de 6 Simplimize-værktøjer, og lær hvor kompleksiteten i din virksomhed opstår.

Kom med på vores gratis webinar

Simplimize har givet os konkrete procesværktøjer til at reducere kompleksiteten i vores produktprogram, og det kan i den grad ses på bundlinjen. Metoden har hjulpet os til at skabe en langt mere fleksibel produktarkitektur, der gør det muligt for os at fremstille vores produktmoduler uafhængigt af hinanden og af selve produktet.

ANDRE SUCCESHISTORIER

Cancel