Sådan spotter du dit forenklingspotentiale - Simplimize | Simplify to optimize

Sådan spotter du dit forenklingspotentiale

Simplimize Product Family Master Plan

Har din virksomhed flere forskellige produktvarianter på hylderne, der reelt har den samme værdi for kunden? Eller har I mange forskellige komponenter, som i sidste ende realiserer den samme funktion? I givet fald har det stor betydning for din virksomheds effektivitet, omkostninger og kompleksitet. Få et komplet overblik over forskellene og lighederne i dit produktprogram og spot dit forenklingspotentiale med det fjerde Simplimize-værktøj. 

Med Simplimize-værktøjet Product Family Master Plan skaber du hurtigt et visuelt overblik over alle de produktvarianter, du tilbyder dine kunder. Det giver dig overblik over, hvordan kundernes krav og ønsker hænger sammen med egenskaberne, funktionerne og komponenterne i den samlede produktfamilie. Du får dermed mulighed for at spotte dit potentiale for forenkling i en samlet model ud fra tre perspektiver: kundeperspektivet, funktionsperspektivet og komponentperspektivet.

Spørg dig selv: Har vores kunder nemt ved at vælge den rigtige produktvariant hos os?

Product Family Master Plan samler resultaterne af egenskabsanalysen og funktionsoversigten, som er de to foregående Simplimize-værktøjer.

Når du benytter de gratis web-værktøjer får du hurtigt genereret hele kunde- og funktionsperspektivet. Du kan herefter opstille dine kommercielle varianter og afkrydse deres egenskaber og funktioner. Dermed får du en grafisk model, der viser, hvad der er ens og forskelligt i produktprogrammet – ud fra din virksomheds og din kundes perspektiv.

Simplimize PFMP, Product Family Master Plan
Product Family Master Planen er med til at afsløre forskelligheder (trapper) og potentialet for at opbygge moduler (flade trin).

Tag hvert enkelt produkt og bryd det ned i detaljer

Hvis du ønsker et mere detaljeret billede af, hvad dit produkt består af, kan du importere dine styklister (som CSV-fil) og hurtigt udfylde komponentperspektivet. Dermed kan du finde ud af, hvor mange ensartede komponenter du har, og hvilken betydning det har for opbygningen af den samlede produktfamilies egenskaber.

Det giver dig en struktureret og kategoriseret opdeling, som skaber overblik over samtlige produktvarianter ud fra et kunde-, funktions- og komponentperspektiv.

Trin for trin-guide til Product Family Master Plan

Kundeperspektiv

  1. Overfør de identificerede egenskaber fra egenskabsanalysen i ”part-of”-kolonnen
  2. Overfør de forskellige valgmuligheder for hver enkelt egenskab i ”kind-of”-kolonnen

Funktionsperspektiv

  1. Overfør de identificerede funktioner fra funktionsoversigten i ”part-of”-kolonnen
  2. Udfold de enkelte principper og varianter i ”kind-of”-kolonnen

Komponentperspektiv

  1. Identificér de nødvendige komponenttyper i ”part-of”-kolonnen
  2. Opstil de kommercielle varianter og markér hvilke egenskaber, funktioner og komponenter, der tilbydes eller indgår i de kommercielle varianter i ”kind-of”-kolonnen
Simpel udgave af Simplimize PFMP
Simpelt overblik over hvilke data Product Family Master Plan består af

Til sidst opstiller du de samlede kommercielle varianter til højre for ovenstående model og afkrydser dem ud fra hver enkelt egenskab, funktion og komponent.

Herefter er det let at se, om du eksempelvis kan reducere antallet af kommercielle varianter uden at reducere værdien for kunden. Eller om nogle funktioner indgår i alle varianter, og om disse burde være en del af standardprogrammet eller et standardmodul.

Kort sagt ser du på, om alle funktionsvarianter og kommercielle varianter er værdiskabende. Og hvis ikke, så skal de reduceres.

Har du anvendt de foregående web-værktøjer til at udfylde egenskabsanalysen og funktionsoversigten, har du allerede første del af kortlægningen. Du er nu klar til at komme i gang med at reducere kompleksiteten af dit produktprogram.

Få den komplette guide til de seks Simplimize-værktøjer serveret på seks dage og kom godt i gang med at spotte din virksomheds forenklingspotentiale.

Topbillede/illustration: Designed by Dooder

  • DEL HISTORIENSKAL I VÆRE DE NÆSTE?

Lær hvor kompleksiteten i din virksomhed opstår.Har du spørgsmål?ANDRE NYHEDER

Cancel