Simplimize og Lean: Vil du forbedre processen eller helt fjerne den? - Simplimize | Simplify to optimize

Simplimize og Lean: Vil du forbedre processen eller helt fjerne den?

Simplimize og Lean - optimer din produktion og produktionsflow

Simplimize er den nye dreng i klassen, når du skal forenkle og optimere din forretning

– et område, hvor Lean i mange år har været både førende og dominerende.

Men hvad er forskellen egentlig på Simplimize og Lean?

Det spørgsmål møder jeg ofte i min rolle som certificeret Simplimize-konsulent. Simplimize og Lean har nemlig 3 væsentlige fællestræk – og det er nok årsagen til, at folk stiller spørgsmålstegn ved forskellene.

Lad mig starte med de 3 fællestræk

  • Simplimize og Lean handler begge om optimering og om at skabe mere værdi med de samme ressourcer.
  • Begge discipliner har forenkling og reduktion af spild som bærende tankegang.
  • Begge appellerer de til virksomheder, hvor man ønsker at blive bedre til at fokusere på netop det, der gør en forskel for kunden.

Gør du de rigtige ting rigtigt? Eller gør du blot tingene rigtigt?

Hvordan adskiller Simplimize og Lean sig så fra hinanden? Når jeg sammenligner det gennemsnitlige Simplimize-projekt med det gennemsnitlige Lean-projekt, tegner der sig i praksis én væsentlig og overordnet forskel: de strategiske overvejelser omkring produktprogrammets opbygning.

Langt de fleste Lean-projekter, der bliver gennemført i danske fremstillingsvirksomheder, tager produktprogrammets opbygning mere eller mindre for givet. Du optimerer og tilpasser produktionen med afsæt i dit eksisterende produktprogram ud fra en målsætning om, at værdiskabelsen i processerne sker på den mest optimale måde med mindst muligt spild.

Det handler kort og godt om procesoptimering og om at gøre tingene rigtigt.

Simplimize handler også om at gøre tingene rigtigt, men med fokus på at gøre de rigtige ting rigtigt.

Med Simplimize synkroniserer du dit marked, dine produkter og din produktion ved at tage udgangspunkt i den profitable del af dit marked, hvorfra du skaber en optimal grad af fleksibilitet og sammenhæng mellem dit produktprogram og din produktion.

Simplimize tvinger dig kort og godt til at stille dig selv disse 4 spørgsmål

  • Hvilke kunder vil jeg have fat i?
  • Har jeg de rigtige produktvarianter på markedet?
  • Hvordan skaber jeg en afgrænsning i markedet, et produktdesign, en produktion og en værdikæde, der er afstemt med hinanden?
  • Hvordan kan jeg bruge produkterne til at forenkle og optimere min virksomhed?

Simplimize og Lean er ikke hinandens modsætninger

Når du skal optimere din forretning, er den ene tilgang ikke bedre end den anden. Tværtimod. Simplimize og Lean supplerer faktisk hinanden rigtig godt. Ansku derfor de to tilgange som to komplementære måder at skabe synergi i din virksomhed.

Med Simplimize sætter du de overordnede rammer for produktprogrammet og driften. Med Lean excellerer du mere operationelt i at skabe den mest produktive værdikæde inden for de rammer, du har skabt med Simplimize.

Måske lidt skarpt sat op er den væsentligste forskel i tilgangen til optimering med henholdsvis Simplimize og Lean derfor denne:

Kig på processen, hvis du vil forbedre processen (Lean). Kig først på produktet, og du kan måske helt fjerne processen (Simplimize).

God fornøjelse med både Simplimize og Lean!

Læs også klummen på Jern- og Maskinindustrien.

Kender du forskellen mellem Simplimize og Lean?
Med Lean forbedrer du produktionens processer – med Simplimize tænker du markedet ind i dine optimeringer.

Hvordan kommer jeg i gang med Simplimize?

  • DEL HISTORIENSKAL I VÆRE DE NÆSTE?

Lær hvor kompleksiteten i din virksomhed opstår.Har du spørgsmål?ANDRE NYHEDER

Cancel