Potentiale for servitization i dansk industri - Simplimize | Simplify to optimize

Potentiale for servitization i dansk industri

servitization aau

Af forskningsassistent Maria Schiønning Larsen og lektor Kjeld Nielsen, Mass Customization-gruppen, Aalborg Universitet

Nissens, FLSmidth, Hilti, Rolls-Royce, Grundfos, Philips, Xerox. Fælles for disse og andre danske og internationale produktionsvirksomheder er, at de er producenter, hvis services i kombination med deres produkter udgør en væsentlig del af deres værditilbud. Den strategiske udvikling, hvor produktionsvirksomheder bevæger sig fra, at værdiskabelsen sker i form af produktet til, at værdiskabelsen sker gennem både produktet og services relateret til produktet, kaldes for servitization og vurderes at være yderst relevant for dansk industri.

Globaliseringen har medført øget konkurrence og dermed et pres på danske virksomheder for at stå stærkere i markedet. For at forbedre markedspositionen tilbyder flere danske produktionsvirksomheder services relateret til deres produkter i såkaldte produkt-service systemer. Denne strategiske udvikling kaldes servitization og opstår som følge af en stigende efterspørgsel i markedet efter komplette løsninger. Da produktionsvirksomheder i forvejen besidder værdifuld viden relateret til deres produkter, er det desuden en oplagt udviklingsmulighed for mange virksomheder at tilbyde produktrelaterede services.

Fordele ved servitization

Forretningsmodeller, der bygger på salg af produkt-service systemer, har flere fordele. Gennem services har servitization-virksomheder blandt andet mulighed for at opnå dybere indsigt i kundens behov og brug af virksomhedens produkter – viden som er værdifuld for f.eks. salgs- og produktudviklingsafdelinger, der kan bruge denne unikke indsigt til at forbedre fremtidige løsninger. Gennem services giver servitization desuden virksomheder mulighed for at skabe en tættere relation til kunderne samt øge kundernes loyalitet. Noget som de fleste danske virksomheder prioriterer højt i et konkurrencepræget internationalt marked, hvor Danmark sjældent kan konkurrere på prisen og derfor må differentiere sig på andre parametre.

Øger potentialet for mersalg

En væsentlig fordel ved implementering af en servitization-strategi er desuden muligheden for at opnå økonomisk vækst gennem et udvidet sortiment. Ved at udvide sortimentet med services, som kobles til virksomhedens produkter, giver det samtidig en mulighed for at vækste ved at øge salget til det eksisterende kundegrundlag.

Nødvendigt med strukturering og standardisering

På produktsiden stiller kunderne krav til mere kundetilpassede produkter, hvilket medfører øget kompleksitet på produktsiden, og når services tilføjes til værditilbuddet øges kompleksiteten yderligere. For at kunne stå stærkt i et internationalt marked kræver det derfor, at der anvendes styringsprincipper, som fokuserer på standardisering og simplificering med det formål at opnå en struktureret tilgang til håndtering af produkt-service systemet (f.eks. Simplimize) samt relationerne mellem produkt og service (f.eks. Upgradia). Denne strukturering og standardisering vurderes at være afgørende for servitization-virksomheders fremtidige vækstmuligheder.

Background image created by Nikitabuida – Freepik.com

  • DEL HISTORIENSKAL I VÆRE DE NÆSTE?

Lær hvor kompleksiteten i din virksomhed opstår.Har du spørgsmål?ANDRE NYHEDER

Cancel