En holistisk tilgang til produktudvikling blev nødvendig - Simplimize | Simplify to optimize

En holistisk tilgang til produktudvikling blev nødvendig

Vestfrost Simplimize

Vestfrost Solutions producerer opbevaringsløsninger til let fordærvelige varer, der skal holdes nedkølet under produktion, transport og levering (cold chain). Virksomheden så potentialet i Simplimize i forhold til at opretholde sin markedsposition på et for virksomheden strategisk vigtigt marked, og det krævede at man anskuede produktudvikling fra flere vinkler end den tekniske.

Vestfrost Solutions har bl.a. oplevet følgende virkninger af Simplimize-forløbet:

  • Markant forenkling i produktionsflowet
  • Opdateret og fælles terminologi omkring produktfunktionalitet og -kombination
  • Klarhed omkring produktkonfigurationens effekt på produktionsflowet

Frank Stark, Production Manager hos Vestfrost Solutions fortæller om forløbet:

“Vi stod i en ny konkurrencesituation, og Simplimize hjalp os til at udpege de tiltag i organisationen, der var nødvendige for at fastholde vores markedsposition.”

Læs om alle Vestfrosts Solutions flotte resultater her.

  • DEL HISTORIENSKAL I VÆRE DE NÆSTE?

Lær hvor kompleksiteten i din virksomhed opstår.Har du spørgsmål?ANDRE NYHEDER

Cancel