6 gratis værktøjer, der forenkler dit produktprogram - Simplimize | Simplify to optimize

6 gratis værktøjer, der forenkler dit produktprogram

6 gratis Simplimize-værktøjer
  • Markedssegmentering
  • Egenskabsanalyse
  • Funktionsoversigt
  • Product Family Master Plan
  • Det Generiske Produktionsflow
  • Porteføljekort.

Det er navnene på de 6 Simplimize-værktøjer, der alle er frit tilgængelige her på simplimize.dk

Hver for sig er værktøjerne i sig selv ikke nye. Men de er blevet videreudviklet og tilpasset, så de tilsammen danner rammen for Simplimize: en operationel fremgangsmåde til forenkling af din virksomheds produktprogram.

Kombinationen og sammenhængen mellem netop disse 6 værktøjer sætter dig i stand til operationelt at analysere dit marked og fornekle din virksomhed ud fra et strategisk fokus på den profitable del af dit produktprogram.

Herfra hjælper Simplimize dig med at rydde op i dine nuværende produktvarianter og udvikle et modulbaseret produktprogram og en mere fleksibel produktion.

Resultat: et overskueligt produktprogram, strømlinede ordreprocesser og ikke mindst produkter, der er langt nemmere at afsætte.

Med Simplimize og de 6 værktøjer får du altså adgang til en struktureret ramme for udvikling af et optimalt produktprogram, et effektivt produktionslayout og en styrket innovationsevne. Processen sker på tværs af din virksomheds funktioner og styrker konkurrenceevnen ved både lavere omkostninger og effektive innovationer.

  • DEL HISTORIENSKAL I VÆRE DE NÆSTE?

Lær hvor kompleksiteten i din virksomhed opstår.Har du spørgsmål?ANDRE NYHEDER

Cancel