Henrik Hallen - Simplimize | Simplify to optimize
Simplimize konsulent Henrik Hallen - PLM Consult

Henrik Hallen

PLM Consult

Forandringsledelse, projektledelse, holistisk forretningsforståelse, digitalisering og IT, Systems Engineering, standardisering og modularisering

KONTAKT
SOCIALE MEDIER

Hvad er din største styrke inden for Simplimize?
Med over 20 års praktisk erfaring fra henholdsvis ordreproducerende og projektvirksomheder skaber jeg resultater med ledelsesteams blandt andet ved optimering/standardisering af produkter, designprocesser samt produktionsprocesser – alt sammen understøttet af effektive IT-værktøjer som CAD, PDM-systemer og ERP-systemer. Simplimize er et effektivt forenklingsværktøj, og kombineret med min holistiske tilgang og forretningsoverblik kan jeg styre og forankre Simplimize som et naturligt værktøj i virksomhedens topledelse.

Hvor ser du den største værdi ved Simplimize for danske virksomheder?
Den største værdi ved Simplimize er den overordnede omkostningsreduktion, som sker i alle led i virksomheden ved at eliminere ikkeværdiskabende kompleksitet i produktprogrammet. Resultatet er færre varenumre, færre fejlmuligheder, mindre dokumentation, optimeret indkøb, hurtigere gennemløbstider, reduceret lager, optimering af service, hurtigere oplæring af medarbejdere m.m. Den største styrke ved Simplimize er, at det er en afprøvet og operationel proces med 6 konkrete forenklingsværktøjer, der skaber en stærk produktledelsesplatform, et fælles produktsprog og forståelse for effektiv produktledelse i virksomhedens topledelse såvel som i resten af virksomheden.

Hvordan passer Simplimize ind i PLM Consults øvrige tilbud til danske virksomheder?
Simplimize er en vigtig del af vores værktøjskasse Teknisk Strukturering, der skaber effektiv strukturering af produkter og projekter. Vores koncept, ”Connect Efficiency”, består af i alt 5 værktøjskasser: Governance, Organisation, Processer, IT-værktøjer og Teknisk Strukturering, som tilsammen danner en paraply af konkrete processer og værktøjer målrettet effektiv og stabil produkt- og projektledelse samt eksekvering.

PLM Consult
I tæt samarbejde med vores kunder reducerer PLM Consult markant omkostningerne, øger effektiviteten samt skaber et solidt grundlag for øget vækst. Det gør vi gennem pragmatisk og holistisk forandringsledelse, hvor reduktion af kompleksitet, harmonisering, standardisering, modularisering og konfigurering af produkter og projekter er centrale elementer. Vores kompetencer inden for digitaliseringen og effektive IT-værktøjer er vigtige brikker for at forstærke effektivitetsgevinsten. Afprøvede metoder fra LEAN, Systems Engineering, Simplimize samt Internationale standarder ISO er grundelementerne i PLM Consult.

Cancel