Brüel Systems - Simplimize | Simplify to optimize

Brüel Systems

Brüel Systems Simplimize case

BRÜEL SYSTEMS FORENKLER OG SKALERER DERES FORRETNING

Med en mere enkel og skalérbar forretning er Brüel Systems nu klar til at vækste virksomheden med omkostningerne under kontrol. Den nye tankegang har stor indflydelse på, hvordan hele virksomheden fremover udvikler og udvikles på – og Simplimize er i dag en fast del af strategien.

UDFORDRINGEN

At blive hurtigere med lavere omkostninger

Brüel Systems udvikler, fremstiller og sælger automatiserede vaskeanlæg til transport- og opbevaringsløsninger, som f.eks. plastkasser, indkøbskurve og lignende. De kommer i mange forskellige typer og størrelser, og på grund af denne store forskellighed har produktprogrammet historisk været præget af stor grad af tilpasning. En tilpasning, som er gået ud over leveringstider og omkostninger og som har drevet en øget knobskydning i produktprogrammet. Der er kommet flere varianter, principper, komponenter og råvarer til, efterhånden som tiden er gået.

Som modsvar til denne udvikling har Brüel Systems løbende arbejdet med modulopbygning og strategisk genbrug af løsninger. I den forbindelse så ledelsen et stort potentiale i at bruge Simplimize som løftestang til at strukturere produktprogrammet og forretningen på en anden og mere gennemgribende måde med sammenkøring af salg, udvikling og produktion.

De vigtiste spørgsmål og indsatsområder forud for Brüel Systems Simplimize-forløb var derfor:

  • Hvordan kan vi tage modulariseringen til næste niveau?
  • Hvordan kan vi gøre endnu mere brug af strategisk genbrug af løsninger?
  • Hvordan kan vi reducere gennemløbstiden og omkostningerne markant?
  • Hvordan kan vi skabe synergier mellem de eksisterende tre produktserier, som i første omgang var i fokus?

 

RESULTAT

En ny måde at produktudvikle på

Gennem et struktureret Simplimize-forløb fik Brüel Systems analyseret deres marked, produktprogram og produktion og skabt koncepter for opbygningen af produkterne. Der tegner sig efter forløbet en række konkrete forbedringer;

  • 90 % af produktpromgrammet kan fremover dækkes af 10 veldefinerede moduler svarende til de vigtigste konfigurationsparametre, der kan sammensættes og konfigureres til 48 salgsvarianter.
  • Hvor der før var knobskydning henover tre produktserier, er der nu to serier og i fremtiden en enkelt serie med et bærende hovedprincip.
  • På tværs af produktprogrammet er 29 byggeprincipper blevet til 20.
  • 11 % af varenumrene er skåret væk og endnu bedre er, at cirka 90 % af de tilbageværende varenumre nu ligger i standardkataloget og fungerer som lagervarer, der kan bruges i hele produktprogrammet.
  • Variantskabelsen i produktionen er flyttet tættere på kunden og ligger nu på det 12. ud af 16 procestrin, hvor der før var variation i større dele af værdikæden
  • Råvarer og undersamlinger kan sources meget enklere end tidligere og forenklingen og Simplimize kan også bruges til at trimme forsyningskæden.

Simplimize er nu en fast del af strategien

De nye metoder og den nye tankegang har haft stor indflydelse på, hvordan hele virksomheden nu udvikler og udvikles på. Brüel Systems står nu med en mere enkel og skalérbar forretning, og er klar til at vækste virksomheden med omkostningerne under kontrol.

På baggrund af Simplimize-forløbet er der ansat en ny leder med ansvar for produkt- og procesoptimering, som skal drive Simpimize-initiativerne fremadrettet og sikre forankring i virksomhedens øverste ledelse.

ANTAL MEDARBEJDERE

90

OMSÆTNING

DKK 120 mio

BRANCHE

Fremstilling af maskiner og anlæg

MARKED

Hele Verden

PRODUKTER

Automatiserede vaskeanlæg til transport- og opbevaringsløsninger

HJEMMESIDE

Besøg virksomhedens hjemmeside

PRESSEOMTALE

Brüel Systems uddanner nøglemedarbejdere i Simplimize

Brüel Systems fortsætter vild vækst

IndustriNews – Ugens virksomhed: Brüel Systems

DEL HISTORIEN

SKAL I VÆRE DE NÆSTE?

Bliv introduceret til de 6 Simplimize-værktøjer, og lær hvor kompleksiteten i din virksomhed opstår.

Kom med på vores gratis webinar

Vi har været meget glade for Simplimize-forløbet, hvor vi relativt hurtigt identificerede en række konkrete forbedringsmuligheder. Vi besluttede efter forløbet at ansætte en ny Product & Process Optimisation Manager, og i stillingsopslaget søgte vi specifikt efter en kandidat med evner til at drive vores forbedringer efter Simplimize-metoden. Han er ombord nu, og vi har nu forankret forenkling og optimering i virksomhedens management og driver principperne videre i resten af produktprogrammet fremover.

ANDRE SUCCESHISTORIER

Cancel