e-l-m Kragelund A/S - Simplimize | Simplify to optimize

e-l-m Kragelund A/S

e-l-m Kragelund

E-L-M KRAGELUND REDUCERER 50 PROCENT AF PRODUKTVARIANTERNE OG OMSTILLER TIL LINJEPRODUKTION

Med Simplimize har e-l-m Kragelund fået et nyt mindset omkring marked og varians – og forenkler således produktprogrammet med op til 50 procent uden at gå på kompromis med kundernes oplevelse af varians og værdi. Samtidig gav Simplimize virksomheden værktøjerne og processen til at planlægge omstillingen til linjeproduktion.

UDFORDRINGEN

e-l-m Kragelund er blevet udfordret af egen succes. I takt med, at virksomheden er vokset, kan produkter ikke længere fremstilles som unika til hver kunde, hvis overskudsgraden og kundetilfredsheden skal beholdes. Af primære udfordringer oplever e-l-m Kragelund:

  • En stor andel af ordre skulle igennem konstruktionsafdelingen
  • Stigende kvalitetsomkostninger
  • Udfordringer med at overholde hovedkunders krav til produktionsstyring

I forbindelse med introduktionen af næste generations integrerede gaffelspredere, var der et ønske om at forenkle konstruktionen og minimere varians, men samtidig kunne imødekomme det store krav til kundetilpasning.

RESULTAT

Nyt mindset om marked og varians

For e-l-m Kragelund var Simplimize-forløbet første skridt i en kulturændring, hvor virksomheden går fra at levere skræddersyede kvalitetsløsninger til kunderne, til at virksomheden primært leverer modulbaserede løsninger for de produkter med høj salgsvolumen.  e-l-m Kragelund beholder skræddersyede løsninger som del af et særligt produktprogram, hvor kundetilpasning prissættes separat. Ved at starte med fokus på kundesegmenter og de egenskaber, der efterspørges i markedet, fik e-l-m Kragelund en forståelse for at, værdiskabende varians i forhold til kunderne ikke nødvendigvis kræver en produktportefølje med talrige varianter.

I Simplimize-forløbet blev en produktserie analyseret, og e-l-m Kragelund er allerede ved at implementere Simplimize-værktøjerne for de øvrige produktserier.

Skærpet prisstruktur med afsæt i produkternes værdi for kunden

Fra at have en ”ingeniørtilgang” til prissætning, hvor produkter prissættes efter teknisk kompleksitet og de krævede udviklingsressourcer, har e-l-m Kragelund med Simplimize fået et redskab til at fastsætte priser for varianter og features efter værdiskabelsen hos kunden.

Linjeproduktion

Med reduktionen i varianter og det genetablerede overblik over hvilke moduler, der skulle produceres, valgte e-l-m Kragelund at anvende Simplimize til at omstille til linjeproduktion. Produktionen blev omstruktureret og forsyningssikkerheden til linjen af præfabrikata og af emner fremstillet lokalt blev væsentligt forøget.

Gevinster

Estimater indikerer, at effekten af Simplimize-forløbet er:

  • 50 % reduktion i antallet af produktvarianter
  • Ambitiøse leveringstider kan fastholdes trods øget omsætning
  • 20 % reduktion af lageromkostningerne
ANTAL MEDARBEJDERE

100

OMSÆTNING

DKK 130 mio

BRANCHE

Gaffeltruck udstyr

MARKED

Europa

PRODUKTER

Aggregater til gaffeltrucks

HJEMMESIDE

Besøg virksomhedens hjemmeside

DEL HISTORIEN

SKAL I VÆRE DE NÆSTE?

Bliv introduceret til de 6 Simplimize-værktøjer, og lær hvor kompleksiteten i din virksomhed opstår.

Kom med på vores gratis webinar

Vi havde som virksomhed nået et punkt, hvor vores eksisterende produktprogram og produktion var en hæmsko for øget indtjening trods vækst i omsætningen. En stor del af den øgede omsætning druknede i kvalitetsomkostninger og intern ordrestyring gennem produktionen. Simplimize har forenklet vores produktprogram med cirka 50 procent uden at gå på bekostning med kundernes oplevelse af varians og værdi. Derudover skabte Simplimize mulighed for at omstille til linjeproduktion, hvilket vi længe har ønsket – vi manglede værktøjerne og processen for at kunne planlægge omstillingen, og det fik vi med Simplimize.

ANDRE SUCCESHISTORIER

Cancel