R82 - Simplimize | Simplify to optimize

R82

R82 Simplimize case

ALLE MENNESKER ER FORSKELLIGE

Med Simpimize så R82 muligheden for at forenkle produktporteføljen uden samtidig at gå væsentligt på kompromis med evnen til at tilpasse deres produkter til den enkelte bruger. R82 har identificeret nye måder at sammensætte produkter og tilbehør på, så det nu er muligt at reducere op til 30 procent af varenumrene i deres tilbehørsprogram. Platformsbaseret produktudvikling er nu sat på den strategiske agenda i R82.

UDFORDRINGEN

Når man som R82 udvikler hjælpemidler til børn og unge med fysisk handicap, bliver man tvunget til en meget stor grad af tilpasning til hver enkelt bruger og hvert enkelt handicap. Udover de helt basale støttefunktioner er der også et behov for at få hjælpemidlet til at glide så ubemærket ind i dagligdagen som muligt. Det skal føles mere som et møbel eller en avanceret cykel i stedet for noget, der minder om hospitaler.

Samtidig har hjælpemidlet ofte flere fysioterapeutiske funktioner. Der er tale om små marginaler og præcision for at maksimere komforten og anvendeligheden af hjælpemidlerne. Derfor har R82 traditionelt drevet et produktprogram med meget stor grad af tilpasning og en tilhørende vækst i mekaniske komponenter, delsystemer og designprincipper. Men med tiden har R82 indset, at væksten i produktprogrammet er ved at komme ud af kontrol – og at det på sigt kan presse virksomhedens evne til at tjene penge.

Forud for Simplimize-forløbet stod R82 med en række kernespørgsmål

  • Hvordan kan vi fokusere den produktfunktionalitet, vi tilbyder i markedet?
  • Hvordan kan vi bibeholde tilpasningsmulighederne men forenkle vores produktprogram?
  • Hvordan kan vi bruge kendte, veltestede elementer i vores design og produktionsforløb?
  • Hvordan kan vi skabe synergier på tværs af forskellige hjælpemiddeltyper?

RESULTAT

Enklere produkter – mindre tilbehør

R82 brugte et intensivt Simplimize-forløb til at gennemgå og visualisere udbuddet i markedet, opbygningen i dele af produkt- og tilbehørsprogrammet samt at kigge på kompleksitetens konsekvenser i produktionen. Med Simplimize har R82 identificeret en række nye måder at sammensætte produkter og tilbehør på – eksempelvis ved at ændre antallet af varianter af stof og betræk.

Strategiske produktplatforme på vej

Platformsbaseret produktudvikling er nu sat på den strategiske agenda i R82, og man vil gradvist køre over på de nye designprincipper, efterhånden som nye projekter startes op. Der er skabt fokus på flere kortsigtede oprydningsgevinster samt mere langsigtede gevinster ved at drive produktprogrammet efter nye principper fremover.

R82 står tilbage med en række konkrete resultater

  • 200 af 500 forskellige varenumre på hovedstøtter kan helt udfases.
  • R82 forventer at reducere helt op til 30 % af varenumrene i tilbehørsprogrammet
  • Der er nu et grundlag for platformsbaseret produktudvikling med en forventet reducering af time-2-market for nye varianter.
ANTAL MEDARBEJDERE

140

OMSÆTNING

DKK 206 mio.

BRANCHE

Rehab

MARKED

Hele verden

PRODUKTER

Hjælpemidler til børn og unge med fysisk handicap

HJEMMESIDE

Besøg virksomhedens hjemmeside

PRESSEOMTALE

Er din virksomhed for kompleks? (Jyllands Posten 29. oktober 2017)

DEL HISTORIEN

SKAL I VÆRE DE NÆSTE?

Bliv introduceret til de 6 Simplimize-værktøjer, og lær hvor kompleksiteten i din virksomhed opstår.

Kom med på vores gratis webinar

Simplimize-forløbet har født mange tanker i virksomheden. Især tanker om, hvordan vi skal drive vores produktprogram fremadrettet, og det har skabt en ny bevidsthed i måden, vi udvikler produkter på. Vi kommer til i højere grad at bruge kendte elementer og færdigtestede designs. Fremover kan vi formentlig reducere gennemløbstiden betydeligt for nye varianter og samtidig have en væsentligt reduceret risiko og forbedret sikkerhed for gennemløbstiden i vores projekter.

ANDRE SUCCESHISTORIER

Cancel