Metso Denmark - Simplimize | Simplify to optimize

Metso Denmark

Metso Danmark - Forenkling, fokus og færre flaskehalse - Simplimize case

FORENKLING, FOKUS OG FÆRRE FLASKEHALSE

Med Simplimzie har Metso fået et nyt fokus i markedet, en enklere produktopbygning med færre principper og færre forskellige komponenter samt en bedre udnyttelse i produktionen. Med mindre kompleksitet og større fleksibilitet er Metso nu klar til at skalere forretningen på en langt mere profitabel måde end tidligere.

UDFORDRINGEN

Et ønske om mere fokus i markedet og bedre leveringstider

Metso stod inden Simplimize-forløbet med en række klassiske symptomer på et komplekst produktprogram. Virksomheden har succes med at skabe robuste maskiner og har opbygget en produktserie igennem mange år. Men Metso kunne se et potentiale i at skalere forretningen på en mere profitabel måde, netop fordi flere års tilpasning har efterladt for mange forskelligheder i produktgenerationer og processer. Der blev f.eks. anvendt tre overordnede hovedprincipper til at bygge de af Metsos maskiner, som har været i fokus i forløbet – en forskellighed, som måske ikke var nødvendig.

Metso stod derfor med en række spørgsmål:

  • Hvordan gør vi vores forretning og produkter mere skalérbare?
  • Hvordan får vi en mere ensartet måde at opbygge produkterne på?
  • Hvordan får vi volumen op og omkostningerne ned på enkeltdele og råvarer?
  • Hvordan reducerer vi time-2-market på nye, kundetilpassede løsninger?

Metso udvikler og producerer maskiner, der knuser og findeler affald, f.eks. blandet byggeaffald, træ, tæpper og en lang række andre affaldstyper. Det er en udfordring at tilpasse produkterne til de materialer, der skal rives i stykker – både hvad angår type og mængde. Det er vigtigt for Metsos kunder at have en stabil og robust proces med lavest mulige levetidsomkostninger.

RESULTAT

Fokus i markedet

De bedste udbytter fra Simplimize-forløbet er ifølge Metso overblikket over deres forretningsområder og en prioritering af de helt overordnede egenskaber, som deres produktprogram skal besidde i markedet. Med Simplimize-værktøjet ”Markedssegmentering” har Metso skabt et fokus på og fået et overblik over, hvad produkterne skal kunne, og hvordan produktprogrammet skal forme sig fremadrettet.

Ny produktarkitektur – ét princip i stedet for tre

Det nye fokus i markedet har også givet anledning til at at fokusere egenskaber, funktioner og skaleringsprincipper. Metso har således skabt en produktarkitektur, der anvender ét byggeprincip på tværs af produktprogrammet, hvor de tidligere anvendte tre principper. Det betyder, at Metso nu kan skalere og ændre produkterne ud fra samme princip, genbruge komponenter og produktionsmetoder på tværs af produktprogrammet samt hurtigere og enklere tilpasse produktet til specifikke kundebehov.

Med andre ord: mindre kompleksitet og større fleksibilitet.

Væk med flaskehalse i produktionen

Med Simplimize-værktøjet ”Det generiske produktionsflow” har Metso åbnet op for muligheden for at udnytte en automatiseret robotcelle bedre og derved udskyde en forventet kommende flaskehals i produktionen, som ellers vil opstå efterhånden, som væksten forstsætter. Der er blevet mere luft til at skalere produktionsmængden, fordi antallet af omstillinger nu kan reduceres og produktionen kan gøres mere ensartet.

Klar til fremtiden

Metso er nu i gang med at udvikle en ny serie produkter efter Simplimize-principperne med en ny prototype klar i efteråret 2017 og en forventet overførsel af fremgangsmåden til resten af produktporteføljen i 2018/19. Med Simplimzie har Metso fået et nyt fokus i markedet, en enklere produktopbygning med færre principper og færre forskellige komponenter samt en bedre udnyttelse i produktionen.

ANTAL MEDARBEJDERE

95

OMSÆTNING

DKK 300 mio.

BRANCHE

Waste Recycling

MARKED

Globalt marked

PRODUKTER

Maskiner til knusning og findeling af genbrueligt affald

HJEMMESIDE

Besøg virksomhedens hjemmeside

DEL HISTORIEN

SKAL I VÆRE DE NÆSTE?

Bliv introduceret til de 6 Simplimize-værktøjer, og lær hvor kompleksiteten i din virksomhed opstår.

Kom med på vores gratis webinar

”Jeg kan helt klart anbefale Simplimize til virksomheder, der – ligesom os – har fået lidt for stor bredde i et produktprogram opbygget over mange år. Simplimize har givet os en ny måde at tænke på og en ny måde at gå til vores forretnings- og produktudvikling. Det er ikke tung teori, men meget håndgribelige forbedringer, som vi selv kan arbejde på. Kombinationen af en ekstern facilitator og et workshopforløb med enkle, sammenhængende metoder har givet os rigtig gode resultater på kort tid.”

ANDRE SUCCESHISTORIER

Cancel