Power Stow A/S - Simplimize | Simplify to optimize

Power Stow A/S

Power Stow A/S Simplimize case

STÆRKERE POSITIONERING I MARKEDET FOR POWER STOW A/S

UDFORDRINGEN

Baggrund

Power Stow A/S blev grundlagt i 2004, og er i dag en af verdens førende virksomheder indenfor forlængere til transportbåndskøretøjer til bagagehåndtering i lufthavne. Virksomheden producerer og leverer et standardprodukt, Rollertrack, som monteres på kundevalgte køretøjer. Kunderne er virksomheder, som håndterer bagage i lufthavne, såsom handlingselskaber, flyselskaber og lufthavne. Rollertrack blev udviklet efter Arbejdstilsynets indførelse af påbud i danske lufthavne, for at forbedre det fysisk hårde arbejdsmiljø, som kendetegner bagageportørers arbejde i flyenes lastrum. Rollertrack har bidraget til en væsentlig forbedring af arbejdsmiljøet, hvorfor Power Stow lever op til sit slogan: ”Don’t break your back, use Rollertrack”. Ud over de arbejdsmiljørelaterede fordele, muliggør Rollertrack også en hurtigere læsning og losning af fly, samtidig med at behovet for mandskab i processen er reduceret med 25-33 %. Der er klare økonomiske fordele for kunderne, også for dem der ikke er underlagt det danske påbud.

Diagnose

Analysen fra Simplimize viser, at bagagehåndteringsprocessen i lufthavne er kompleks. Flybranchen har været finansielt presset de seneste år, hvilket har affødt færre ordrer på udstyr, herunder Rollertrack. Power Stow har udviklet et koncept, Easy Pendular Lifter, som resultat af et andet påbud fra Arbejdstilsynet i området omkring bagenden af køretøjet. CEO Martin Vestergård påpeger: ”Der er et ønske og behov hos visse kunder om, at løse det påbud der er”. Produktet blev dog ikke vel modtaget hos slutbrugerne. Dette skyldes en kompleks bagagehåndteringsproces, hvor modstridende interesser fra de skiftende bagageansvarlige skaber konflikter. Brugerne arbejder indenfor snævre tidsrammer og med uhensigtsmæssigt udstyr. Nye produkter skal derfor både leve op til en hurtig bagagehåndtering, et forbedret arbejdsmiljø og fungere i samspil med de arbejdsrutiner, der er forbundet med andet udstyr.

RESULTAT

Konceptet

Det nyudviklede produktkoncept FlexTrack er monteret i bagenden på transportbåndskøretøjer, og fungerer som en forlængelse af det gængse transportbånd på køretøjet. Hermed kan bagageportøren vha. FlexTrack danne en bro mellem bagagevognene og bagenden af transportbåndskøretøjet. Tunge løft af bagagen vil derfor forekomme i langt mindre grad. Samtidig passer produktet ind i de rammer, som kunder og brugere opererer i, uanset om de har en Rollertrack i forvejen.
Markedet for produktet tæller først og fremmest nuværende Rollertrack-kunder og specielt kunder i lande som Danmark, Tyskland og Holland hvor fokus på arbejdsmiljøforbedrende løsninger er højt. ”Med denne løsning får vi et bredere produktsortiment, der sammen med Rollertrack bedre kan dække behovet for et godt bagageflow. Og så løser det jo også de påbud, der findes på området” supplerer Martin Vestergård.

Gevinster

Med FlexTrack kan Power Stow tilbyde uafbrudt bagageflow, hvilket er en positioneringsegenskab, konkurrerende produkter ikke har.

FlexTrack kan håndtere følgende:

  • Alle bagagevarianter og stykgodsvarianter.
  • Bagage der har stropper, remme, lynlåse, hjul, bagage tags samt andet vedhæng.

Arbejdsmiljøfremmende fordele er følgende:

  • Antal løft bliver elimineret med 75 %.
  • Bæring bliver elimineret med 90 %.
  • Hurtigere læsning og losning af fly pga. et mere effektivt og uafbrudt bagageflow.

Særligt det sidste punkt, giver en økonomisk fordel for kunderne, da de på sigt sparer mandskab pga. effektivitetsforøgelse.

ANTAL MEDARBEJDERE

20-49

OMSÆTNING

DKK 29 mio

BRANCHE

Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr

MARKED

Verden

HJEMMESIDE

Besøg virksomhedens hjemmeside

DEL HISTORIEN

SKAL I VÆRE DE NÆSTE?

Bliv introduceret til de 6 Simplimize-værktøjer, og lær hvor kompleksiteten i din virksomhed opstår.

Kom med på vores gratis webinar

ANDRE SUCCESHISTORIER

Cancel