Airmaster - Simplimize | Simplify to optimize

Airmaster

Airmaster Simplimize case

STRATEGISK ÆNDRING AF PRODUKTPORTEFØLJEN

Simplimize har givet Airmaster en struktureret start på en større, strategisk ændring af produktporteføljen, hvor man fremover skaber øget fokus på kernekompetencerne i Airmaster. Et helt forretningsområde bliver udfaset. Et nyt område, der bygger på skaléring af de principper, der allerede bruges i kernen af porteføljen, ser dagens lys. Airmaster indfører også en opdeling i salg, udvikling og produktion og får to spor fremover: Et for standardprodukter og et for mere sjældne specialprodukter.

UDFORDRINGEN

Ventilation er ikke bare ventilation

Airmaster har i mange år leveret decentrale ventilationsenheder til forskellige bygningstyper inden for bl.a. kontor-, institutions-, skole- og boligbyggeri. Tilpasningen til forskellige bygningstyper, kapaciteter og regioner har over tid givet et kompliceret produktprogram med en række forskellige principper og mange forskellige komponenter på tværs af produktvarianterne. En af udfordringerne har været, at det er vanskeligt at få god økonomi i at skalere det samme princip på tværs af størrelser på grund af en række fysiske/termodynamiske bindinger. Det betyder, at et lille anlæg er bygget op på en anden måde end et større anlæg.

Airmaster fik øjnene op for Simplimize-metoden og ville gerne have svar på en række spørgsmål:

  • Hvordan skal vi strategisk prioritere de forskellige produktvarianter?
  • Findes der nye måder at skabe synergier på tværs af porteføljen?
  • Hvordan får vi skabt bedre sammenhæng mellem forskellige projekter?
  • Hvordan får vi mere flow og produktivitet i værdikæden?

RESULTAT

Strategisk omrokering i produktprogrammet

Airmaster peger på de helt overordnede strategiske forandringer som de vigtigste resultater fra deres Simplimize-projekt. Simplimize har startet en diskussion af de forskellige forretningsområder og set på attraktivitet i forhold til arbejdsindsats. Det har ført til en større strategisk beslutning i ledergruppen og bestyrelsen om at lukke ned for et helt forretningsområde og til gengæld satse på et nyt område, som ligger mere indenfor Airmasters kernekompetencer og designprincipper. Man breder sig fremover over færre forretningsområder for til gengæld at udvide med en mere komplet palette i de resterende forretningsområder – baseret på kendte løsninger og mere enkle tilpasninger. Denne ændring kan skabe vækst i nye lande og samtidig styrke positionen i eksisterende markeder.

En hovedvej og en omvej

Airmaster har forenklet varekataloget og fjernet nogle af de mere sjældne varianter og konfigurationer. I stedet er der skabt to spor: ét til standardprodukter med kendt pris og leveringstid, og ét til varianter, der kræver et ekstra loop i prissætning og fremstilling. Det giver et bedre flow på størstedelen af produktionsvolumen samt et mere fokuseret produktudbud, som sælgere og kunder skal forholde sig til.

I forlængelse af den strategiske fokusering og de to nye spor har Airmaster også haft en række optioner under overvejelse og vil fremover pakke optioner på en anden måde, tilbyde nogle optioner som standard og udmelde andre optioner. Produkternes design er også under forandring og bliver fremover styret med hensyn til strategisk genbrug af designløsninger og komponenter.

”Dimseoversigt”

Airmaster har ikke kun set på de store, strategiske linier fra oven. De er også gået til forenklingsopgaven nedefra, bl.a. med udgangspunkt i en ”dimseoversigt”, hvor man har skabt et overblik over varianter af komponenter, eksempelvis skruer, nitter, gummidele osv. Det har givet anledning til at opdele komponenter i tre kategorier; Dem der skal udmeldes, dem der er nødløsninger og dem der godt må bruges – og gerne genbruges – på tværs af porteføljen.

Nogle hurtige fakta

  • Der er skabt forankring af Simplimize i ledergruppen
  • Der er skabt grundlag for en større forandring i produktprogrammets sammensætning
  • Værdikæden er opdelt i et standardspor til hyldevarer og et specialspor til sjældne varianter
  • 10 % færre varenumre med bedre vækstmuligheder
  • En forenkling i produktionen og bedre produktionsvenlighed og færre omstillinger
ANTAL MEDARBEJDERE

85

BRANCHE

Ventilation

MARKED

Globalt marked

PRODUKTER

Enheder til decentral ventilation

HJEMMESIDE

Besøg virksomhedens hjemmeside

DEL HISTORIEN

SKAL I VÆRE DE NÆSTE?

Bliv introduceret til de 6 Simplimize-værktøjer, og lær hvor kompleksiteten i din virksomhed opstår.

Kom med på vores gratis webinar

”Simplimize-forløbet har været godt gennemført. Det har afledt velbegrundede beslutninger omkring produktsammensætning, men har også bidraget til den fælles forståelse i ledergruppen.”

ANDRE SUCCESHISTORIER

Cancel