Metro Therm - Simplimize | Simplify to optimize

Metro Therm

Metro Therm Simplimize case

NY PRODUKTARKITEKTUR REDUCERER KAPITALBINDINGEN MED 40 % HOS METRO THERM

UDFORDRINGEN

Hurtig udvikling af et stort produktprogram

Nye lovkrav til isolering af fjernvarmeenheder betød, at et omfattende produktprogram med mere end 200 produktvarianter skulle udvikles for at sikre virksomhedens markedsposition. Produktprogrammet, der var knopskudt gennem adskillige år, rummede mange varianter i meget lave styktal. Dette stillede METRO THERM over for en række udfordringer:

  • Hvordan kan man som virksomhed effektivt rydde op i produktprogrammet og lancere nye produkter uden at miste dyrebar tid?
  • Hvordan kan man med et mere enkelt produktprogram bevare fleksibiliteten ud mod kunderne?

RESULTAT

Kundespecifik med få ændringer

METRO THERM har designet en ny produktarkitektur, hvor der med 6 generiske grundmoduler kan laves over 200 varianter, der kan tilbydes kunderne. Flere varianter er erstattet af et enkelt grundprodukt, der kan tilpasses den enkelte kunde uden at belaste produktionsorganisationen.

90 % reduktion af varenumre

Modulopbygning har reduceret antallet af varenumre med 90 % og øget de interne styktal på grundmodulerne, således at der produceres større serier med færre omstillinger og fejl.

40 % lavere kapitalbinding

Gennemløbstid er blevet væsentligt forbedret, og kapitalbindingen er reduceret med 40 % i det nye setup.

ANTAL MEDARBEJDERE

105

OMSÆTNING

DKK 158 mio

BRANCHE

Fremstilling af VVS-udstyr

MARKED

Primært norden

HJEMMESIDE

Besøg virksomhedens hjemmeside

DEL HISTORIEN

SKAL I VÆRE DE NÆSTE?

Bliv introduceret til de 6 Simplimize-værktøjer, og lær hvor kompleksiteten i din virksomhed opstår.

Kom med på vores gratis webinar

ANDRE SUCCESHISTORIER

Cancel