Dolle - Simplimize | Simplify to optimize

Dolle

Dolle Simplimize case

FORENKLING AF PRODUKTPROGRAM GIVER HURTIGERE GENNEMLØBSTID HOS DOLLE

UDFORDRINGEN

Indfasning af et stort produktprogram

Dolle har lanceret et nyt produktprogram, men det gamle produktprogram er stadig på markedet og udfases ikke i samme takt, som det nye indfases. Dette betyder, at der er kommet flere omstillinger i produktionen, og at man nu har mange varianter i små mængder. Dette har givet stigende komponentpriser, større lagerbinding og øget leveringstid. Dolle skulle derfor fokusere på:

  • Hvordan sammensætter vi et produktprogram, der sikrer nødvendig variation i produkterne, men enkelthed i indkøb og produktion?
  • Hvordan skaber vi en systemarkitektur, der kan danne udgangspunkt for det fremadrettede udviklingsarbejde på lofttrapper?

RESULTAT

Fokus på kompleksiteten i produktet

Efter at have anvendt en række systematiske værktøjer på produktprogrammet er der skabt et overblik over udfordringer med kompleksitet. På baggrund heraf er der skabt konkrete forenklingstiltag i produktion og salg mod en mere lønsom produktportefølje.

Færre omstillinger

Efter en analyse af produktionslayoutet er en labelmaskine blevet flyttet. Det gør det muligt at flytte variantskabelsespunktet. Dette reducerer antallet af omstillinger markant.

Ny retning i produktudvikling

Kompleksitetsreduktion er blevet en integreret del af måden, der nyudvikles på. Der er nu øget fokus på at skabe produkter med en fleksibel arkitektur og høj grad af komponentdeling.

ANTAL MEDARBEJDERE

96

OMSÆTNING

DKK 245 mio

BRANCHE

Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt

MARKED

Verden

HJEMMESIDE

Besøg virksomhedens hjemmeside

DEL HISTORIEN

SKAL I VÆRE DE NÆSTE?

Bliv introduceret til de 6 Simplimize-værktøjer, og lær hvor kompleksiteten i din virksomhed opstår.

Kom med på vores gratis webinar

ANDRE SUCCESHISTORIER

Cancel