Cotes A/S - Simplimize | Simplify to optimize

Cotes A/S

Cotes A/S reducerer antallet af komponenter med 85 % med Simplimize

COTES A/S REDUCERER ANTALLET AF KOMPONENTER MED 85 PROCENT

UDFORDRINGEN

Baggrund

Cotes A/S er en af Europas førende virksomheder indenfor humidity management. Virksomheden har et bredt sortiment af affugtningsprodukter. De leverer også rådgivning i forhold til den enkelte affugtningsopgave – herunder beregning, installation og anvendelse. Cotes kunne i 2011 notere en vækst i omsætningen – dog ikke samme ønskede fremgang i årsresultatet (EBIT).
Det at lave den helt rigtige affugter til opgaven og kundetilpassede produkter generelt, har gennem en årrække været Cotes’ stolthed og DNA. ”Vi sælger hverken en større eller mindre løsning, end den du har brug for”, har Cotes fremhævet som en af virksomhedens særlige styrkesider. Således leverer Cotes hvert år en række one-of-a-kind løsninger.

Diagnose

Analysen fra Simplimize viser at Cotes’ styrke også er en af virksomhedens væsentlige udfordringer. De mange muligheder til kunderne giver nemlig også stor variation indadtil i Cotes. Gennem årene har mange løsninger ført til et omfattende produktprogram med tilhørende tegninger, produktions setup, salgsmateriale, lagerføring, transport og så videre. Dette bidrager projektet til at rydde op i.

RESULTAT

Koncept

Allerede det første udkast til en produktarkitektur synliggjorde store potentialer. ”Det er ikke et spørgsmål om vi skal gøre det, men hvor hurtigt vi kan komme i gang”, konstaterede produktionschef Anders Petersen. Med et korrekt udlagt produktprogram vil Cotes dække markedet uden at tilbyde internt konkurrerende modeller. De nye produktfamilier hviler på en arkitektur, der tydeligt viser, hvordan principper og grænseflader deles, således at løsninger kan skaleres og genbruges. Efter præsentationen af den nye produktarkitektur udtaler CEO Thomas Rønnow: ”Vi er sikre på, vi vil i denne retning, så hurtigt så muligt”.

Gevinster

Den nyudviklede produktarkitektur gør op med traditionel produktkonstruktion i Cotes. I de nye affugtere forandres hovedsagligt performancerelaterede komponenter, mens ændringer i den øvrige konstruktion minimeres. Et centralt led i arbejdet har været at fastlægge kernekomponenternes øvre og nedre performancegrænser. Med fuld kontrol over disse udlægges produktsortimentet på en enklere måde, dog uden at forsimples. Det betyder, at Cotes internt er blevet mere overskuelig og strømlinet. Gevinsterne er godt synlige for virksomheden, og samtidigt tilbydes markedet større kommerciel varians.

Konkrete og kvantificerbare gevinster

  • Antallet af forskellige komponenter kan reduceres med 85%.
  • Tegningsmaterialet kan reduceres med 80%.
  • Tidsforbrug til udarbejdelse af produktmanualer kan reduceres med 70%.
  • Styktal pr. ordre i indkøb kan forøges markant.
  • Antallet af kommercielle varianter kan forøges med 50%.
ANTAL MEDARBEJDERE

20-49

OMSÆTNING

DKK 14 mio

BRANCHE

Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg

MARKED

Verden

HJEMMESIDE

Besøg virksomhedens hjemmeside

DEL HISTORIEN

SKAL I VÆRE DE NÆSTE?

Bliv introduceret til de 6 Simplimize-værktøjer, og lær hvor kompleksiteten i din virksomhed opstår.

Kom med på vores gratis webinar

ANDRE SUCCESHISTORIER

Cancel