Hydrema A/S - Simplimize | Simplify to optimize

Hydrema A/S

Øget fleksibilitet hos Hydrema A/S med Simplimize

ØGET FLEKSIBILITET FOR HYDREMA A/S

UDFORDRINGEN

Baggrund
Hydrema A/S blev grundlagt i 1959, og har sidenhen udviklet og produceret højteknologiske hydrauliske entreprenørmaskiner og -materiel. Omdrejningspunktet for casestudiet er Hydremas succesrige 912D-serie af dumpere. Serien dækker over tre dumpermodeller, der kan konfigureres med forskellige lasteegenskaber, hvilket resulterer i ni overordnede varianter. Alle modeller har to aksler med en maksimal lasteevne på 10 ton, hvilket betyder, at maskinerne opererer på et smalt nichemarked for mellemklassedumpere. 912D-seriens store succes på markedet skyldes et målrettet fokus på vigtige positioneringsegenskaber, såsom høj fremkommelighed i vanskeligt terræn, høj kørekomfort og lav egenvægt. Sidstnævnte er særlig vigtig, da den lave egenvægt giver mulighed for indregistrering og kørsel på offentlig vej med fuldt læs.

Diagnose
Den indledende analyse har vist, at de nuværende modeller i høj grad baseres på delte komponenter. Signifikante kernekomponenter, herunder dumperens for- og bagvanger, varierer på baggrund af model og lasteegenskab. Vangerne kan betragtes som dumperens skelet, og varians medfører derfor tidlig differens i produktionsplanlægningen. Da Hydrema opererer med en nul-lager politik, opstår der udfordringer i forbindelse med montagen, som kun kan påbegyndes i begrænset omfang forud for en ordre. Derudover skaber variansen på kernekomponenterne udfordringer i forbindelse med udarbejdelsen af salgsprognoser. Ledelsen er nødsaget til at planlægge på modelniveau, fremfor på det totale forventede salg. R&D manager Thorkil K. Iversen udtaler: ”Vi kan med rimelighed forudsige det samlede salg af dumpere, men har utroligt svært ved at forudsige det præcise salg af de enkelte modeller”. Uoverensstemmelse mellem forventet og aktuelt salg resulterer i uønsket lager, forøget lead-time, overarbejde, manglende ordreopfyldelse og i værste fald tabte ordrer.

RESULTAT

Koncept
På baggrund af diagnosen, er der udviklet et realiserbart koncept. Konceptet søger at opnå højere overensstemmelse mellem det forventede salg, den faktiske produktion og efterspørgselen. Dette sker ved at basere produktsortimentet på en fælles arkitektur, hvor interfaces, principper og kernekomponenter er standardiseret for alle modeller. Standardiseringen udføres i en sådan grad, at det ikke forringer det samlede udbud, eller får konsekvens for de vigtige positioneringsegenskaber, der sætter 912D-serien over konkurrenternes produkter.

Gevinster
Med den nye udlægning af produktsortimentet vil Hydrema opnå en høj grad af standardisering imellem modellerne, samtidig med at fleksibiliteten øges og vigtige positioneringsegenskaber fastholdes. Det vil fremover være muligt for ledelsen at planlægge produktionen på baggrund af det samlede forventede salg for hele produktserien. Dette kan lade sig gøre, da serien baseres på en standardiseret dumper, hvor varians i modeller og læsseegenskaber først introduceres i slutmontagen.

ANTAL MEDARBEJDERE

50-99

OMSÆTNING

DKK 30 mio

BRANCHE

Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed

MARKED

Verden

HJEMMESIDE

Besøg virksomhedens hjemmeside

DEL HISTORIEN

SKAL I VÆRE DE NÆSTE?

Bliv introduceret til de 6 Simplimize-værktøjer, og lær hvor kompleksiteten i din virksomhed opstår.

Kom med på vores gratis webinar

“Med vores nye fokus på platformsdesign og modularisering har vi minimeret vores antal af komponenter, vi har reduceret vores montagetider og i det hele taget gjort vores produktion langt mere enkel, end den var før. Så vi kan meget hurtigt effektuere en kundeordre. Det giver en bedre økonomi i virksomheden i sidste ende.”

ANDRE SUCCESHISTORIER

Cancel