Carometec - Simplimize | Simplify to optimize

Carometec

DANISH CROWN, abattoirs ˆ RANDERS, DANEMARK. Autufom.

ØGET FOKUS PÅ MODULARISERING SÆNKER KOSTPRISEN FOR CAROMETEC

UDFORDRINGEN

Ny teknologi til lavere pris

I fremtiden vil sortering af kødkvalitet blive mere udbredt, og dette stiller krav til kvaliteten af mærkning af kødet. Præcis positionering og højere opløselighed på print er nødvendig for at sikre et effektivt sorteringssystem på slagterierne. Carometec har en teknologi til dette fremtidige marked, men kostprisen bliver ofte for høj. Et nyt produktprogram skulle derfor fokusere på:

  • Hvordan kan man sikre, at kunderne får en dedikeret løsning uden at øge kostprisen?
  • Hvordan kan vi målrette vores salg og samtidig øge fokus på eftersalgsprodukter?
  • Hvordan kan vi imødekomme nye krav fra markedet til høj kvalitet?

RESULTAT

Reduceret kostpris

En ny opbygning af produktet sikrer, at der er bedre udnyttelse af standardkomponenter, og ikke anvendte moduler fjernes. Dette sænker både løn- og materialeomkostninger og muliggør en sænkning af introduktionsprisen.

Forenkling af salgsproces

Der er skabt en ny produktfamilie, der er let at forklare og prissætte. Dette betyder, at salgsprocessen forenkles, og at eftersalgsprodukter kan få mere fokus.

Varianter skabes sent i processen

Variantskabelse tænkes nu ind i designet, så tilvalgsmoduler, der øger printkvaliteten, nu kan indsættes senere i samleprocessen.

ANTAL MEDARBEJDERE

21

OMSÆTNING

DKK 34 mio

BRANCHE

Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol

MARKED

Europa

HJEMMESIDE

Besøg virksomhedens hjemmeside

DEL HISTORIEN

SKAL I VÆRE DE NÆSTE?

Bliv introduceret til de 6 Simplimize-værktøjer, og lær hvor kompleksiteten i din virksomhed opstår.

Kom med på vores gratis webinar

ANDRE SUCCESHISTORIER

Cancel