Emerson - Simplimize | Simplify to optimize

Emerson

Emerson Simplimize case

NY MODULOPBYGNING GIVER MULIGHED FOR LEVERING 40 DAGE FØR HOS EMERSON

UDFORDRINGEN

Emerson, Damcos A/S har en lang historie indenfor udvikling af hydrauliske aktuatorer til ventiler. Der er igennem de sidste 10-15 år sket en stor knopskydning af produktprogrammet, og der er igennem årene anvendt mange forskellige løsningsprincipper til de samme problemer.
Vedligehold, hurtig support og opstart af produktion af mange små serie størrelser betyder en relativ høj kostpris. Emersons grundlægende spørgsmål for en ny produktplatform var:

  • Hvordan skal næste generation af produktprogrammet opbygges for at omkostninger til både produktion og vedligehold er lavest mulige?
  • Kan produkterne forenkles samtidig med, at der skabes øget fleksibilitet i leveringen?

RESULTAT

Kostreduktion på 15 %

En optimeret opbygning af produktet gør, at dyre dele kan standardiseres og seriestørrelserne øges væsentligt. Dette åbner op for nye fremstillingsmetoder og andre råmaterialer, der er billigere og som kræver mindre efterbearbejdning.

40 dage hurtigere end tidligere

Det vil fremover være muligt at lave prognoser på enkelte moduler og teste disse individuelt inden produkterne samles. Dette betyder få lagerførte komponenter og undersamlinger, og et mere ensartet flow i produktionen af de enkelte varianter. Herved kan kapitalbindingen reduceres samtidig med at leveringstiden bliver markant kortere både på nye produkter og vedligeholdelsesordre.

ANTAL MEDARBEJDERE

177

OMSÆTNING

DKK 352 mio

BRANCHE

Fremstilling af hydraulisk udstyr og udstyr til måling, afprøvning, automation og kontrol

MARKED

Verden

PRODUKTER

Elektriske og hydrauliske aktuatorer og styresystemer til fjernbetjening af ventiler i skibe og landanlæg

HJEMMESIDE

Besøg virksomhedens hjemmeside

DEL HISTORIEN

SKAL I VÆRE DE NÆSTE?

Bliv introduceret til de 6 Simplimize-værktøjer, og lær hvor kompleksiteten i din virksomhed opstår.

Kom med på vores gratis webinar

ANDRE SUCCESHISTORIER

Cancel