DEIF - Simplimize | Simplify to optimize

DEIF

DEIF Simplimize

STØRRE GENBRUG AF KOMPONENTER GIVER MERE SKALERBART KONCEPT

DEIF stod overfor et større udviklingsprojekt af et produkt til et nyt marked. Simplimize hjalp virksomheden med at identificere potentialerne for forsinkelse af variantskabelsespunktet og kastede lys over vigtigheden af at koordinere indsatserne på tværs af værdikæden inden projektstart.

UDFORDRINGEN

DEIF er grundlagt i 1933 og producerer styringsløsninger til energiproduktion på land og til vands.

Skulle tænke minimalistisk og mere software-baseret konfigurering

Virksomheden stod midt i udviklingen af en low-end-version af sin styringsplatform med et ønske om at ramme bredere og sikre sin markedsandel med et kosteffektivt produkt.

Derfor ønskede DEIF at udvikle en mere minimalistisk løsning, der ikke giver anledning til omfattende variansskabelse i den fysiske produktion og samtidig lægge større vægt på software-baseret konfigurering.

I den forbindelse stod DEIF med følgende spørgsmål:

 • Skal vi anskue det som et enkeltstående produkt eller et platformsprojekt?
 • Hvad forstår vi reelt ved et low-end-produkt, og hvilken minimumskonfiguration kræves der, for at produktet er attraktivt i markedet?
 • Hvad er de væsentligste omkostnings-drivere og hvordan kan vi justere dem med henblik på at øge vores konkurrenceevne?
 • Hvordan sikrer vi at vores hidtidige traditioner for kundetilpasning ikke hæmmer det nye low-end-produkts smidighed og prisniveau i markedet?

RESULTAT

Rammer bredt med minimumskonfiguration

Igennem Simplimize-forløbet har DEIF identificeret flere potentialer for forenkling i produktionen af det kommende produkt, hvilket har givet større genbrug på tværs af platforme og et mere skalerbart koncept:

 • Produkt eller platform
  Der er opnået større bevidsthed om, hvordan det nye produkt skal passes ind i en samlet produktfamilie og sikres mod for store huller og overlap.
 • Værdiskabelse hos kunden
  DEIF har fået skabt et tydeligt overblik over, hvilke egenskaber der spiller hvilke roller overfor kunden og dermed skabt bevidsthed om, hvad der skal være det absolutte minimum, og hvordan tilvalgsfunktioner aktivt kan bruges til at skabe bedre forretning.
 • Brugerfladens betydning for variantskabelse
  Gennem arbejdet med det generiske produktionsflow kom det tydeligt frem, at det specifikke koncept omkring brugerfladen, som de overvejede at genbruge fra tidligere designs, vil få stor indflydelse på, hvornår i processen den første variantskabelse (CODP) sker. Dette har medført, at brugerfladen skal genovervejes, og at antallet af varianter af det kommende low-end-produkt er gennemtænkt og minimeret.

Stort genbrug af komponenter på tværs af platforme

Simplimize har givet DEIF en helt central forståelse for sammenhængen mellem produktkonfiguration, produktionsflow og variansskabelse.

Forløbet har desuden givet anledning til en strategisk genovervejelse af produktets positionering i markedet, og virksomheden har fået større indsigt i produktfunktionalitet og kombinationsmuligheder samt et fælles sprog og øget forståelse på tværs af organisationen.

Dermed er DEIF nu langt bedre stillet, når det nye low-end-produkt skal implementeres i produktionsflowet på en kosteffektiv måde.

ANTAL MEDARBEJDERE

200-499

OMSÆTNING

DKK 500 mio.

BRANCHE

Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol

MARKED

Verden

PRODUKTER

Styringsløsninger til decentraliseret energiproduktion, marine & offshore og vindmøller

HJEMMESIDE

Besøg virksomhedens hjemmeside

DEL HISTORIEN

SKAL I VÆRE DE NÆSTE?

Bliv introduceret til de 6 Simplimize-værktøjer, og lær hvor kompleksiteten i din virksomhed opstår.

Kom med på vores gratis webinar

Simplimize gav os et overblik over, hvad der er need-to-have for kunden og en større bevidsthed om overlap mellem det nye produkt og resten af produktfamilien. Metoden sikrede os en højere genbrugsgrad ved vores nye platformsprojekt og en øget gennemsigtighed i hele værdikæden.

ANDRE SUCCESHISTORIER

Cancel