Easyfood A/S - Simplimize | Simplify to optimize

Easyfood A/S

Easyfood A/S Simplimize case

ANALYSE AF KOMPLEKSITETSFAKTORER HOS EASYFOOD A/S

UDFORDRINGEN

Easyfood er en innovativ virksomhed, der løbende skaber nye produkter for at tilfredsstille forbrugernes behov. De arbejder tæt sammen med deres kunder for at kunne tilbyde skræddersyede løsninger. Easyfood har været hurtigt voksende de seneste år og planlægger yderligere vækst, primært ved at øge eksport er fra 10 til 50%. Derfor har Easyfood brug for mere produktionskapacitet for at kunne reagere på deres fremtidige kunders behov. Brødprodukter er komplekse og industrien har behov for kort time to market og megen variation. Der er derfor en del kompleksitet, som gør produktionsplanlægning udfordrende. De følgende spørgsmål er derefter søgt besvaret:

  • Hvordan påvirker kompleksitet Easyfood?
  • Hvordan kan Easyfood frigøre produktionskapacitet ved at reducere produktkompleksitet?

RESULTAT

Gennemsigtighed i omkostningerne

I de fleste virksomheder er kompleksitetsomkostninger skjulte og jævnt fordelt over varenumre. Ved at kende de detaljerede omkostningerved fremstilling og salg af hvert produkt kan Easyfood målrette og reducere kompleksitet.

Tilpasning af produktporteføljen

Omkring 30 % af de lagerførte enheder genererer 80 % af omsætningen. Uønsket kompleksitet i produktfremstillingen kan elimineres så der frigøres produktionskapacitet, og virksomheden bedre kan imødekomme kundernes behov.

Regelmæssig revurdering

Som et innovativt firma er løbende forbedringer essentielle for Easyfood. Derfor er det vigtigt regelmæssigt at revurdere kompleksitet og herigennem forbedre beslutningsprocessen. Dette har de nu fået værktøjerne til.

ANTAL MEDARBEJDERE

130

OMSÆTNING

DKK 200 mio

BRANCHE

Industriel fremstilling af brød, kager mv.

MARKED

Danmark og 10 % eksport

PRODUKTER

Brød, wienerbrød, snackbarer, pizzaer og andet madbrød

HJEMMESIDE

Besøg virksomhedens hjemmeside

DEL HISTORIEN

SKAL I VÆRE DE NÆSTE?

Bliv introduceret til de 6 Simplimize-værktøjer, og lær hvor kompleksiteten i din virksomhed opstår.

Kom med på vores gratis webinar

ANDRE SUCCESHISTORIER

Cancel