Søren Hyre-Fenneberg - Simplimize | Simplify to optimize
Simplimize konsulent Søren Hyre-Fenneberg - A-2

Søren Hyre-Fenneberg

A-2

Procesoptimering, effektivisering, projektledelse, målstyring, strategiimplementering og beregning af kompleksitetsomkostninger

KONTAKT
SOCIALE MEDIER

Hvad er din største styrke inden for Simplimize?
Jeg har altid arbejdet med forandringer, herunder optimering og effektivisering. Simplimize ligger i naturlig forlængelse heraf. Jeg har desuden være med fra starten. Det betyder, at jeg har dybt kendskab til mulighederne med Simplimize – også i kombination med mine andre og A-2s kompetencer. Jeg følger og er med til at påvirke udviklingen af Simplimize gennem tilknytning til Center for Simplimize. Endelig har jeg kollegaer i A-2, som også arbejder med Simplimize.

Hvor ser du den største værdi ved Simplimize for danske virksomheder?
Simplimize er en struktureret proces, som sikrer, at virksomheden kommer en fornuftig vej gennem et effektiviseringsforløb. Ofte ser jeg en tendens til for meget snak og for lidt handling – og mange virksomheder er så ivrige, at de springer til slutningen med det samme. Simplimize tilbyder en række gennemprøvede værktøjer, som sikrer retning, involvering på tværs af funktioner og ikke mindst resultater.

Hvordan passer Simplimize ind i A-2s øvrige tilbud til danske virksomheder?
I A-2 har vi fokus på effektiv forandring i de virksomheder, vi arbejder sammen med. Vi kan derfor sikre et succesfuldt Simplimize-forløb, idet vi kombinerer det med vores erfaring med andre elementer i supply chain management, forandringsledelse og effektivisering (ex. LEAN) samt økonomi- og målstyring, analyse, forhandling og indkøbsoptimering.

A-2
A-2 er en større konsulentvirksomhed med stor erfaring fra forandringsprojekter på tværs af brancher. A-2 rådgiver som led i vores samlede supply chain management ydelser om forenkling og effektivisering i hele værdikæden. Vi er 8 Simplimize certificerede konsulenter. Alle opgaver løses med afsæt i faglig indsigt og mange års erfaring – i et tæt samarbejde med kunden.

Cancel