Ole Madsbøll - Simplimize | Simplify to optimize
Simplimize konsulent Ole Madsbøll - 3PART

Ole Madsbøll

3PART

Industrielt design, produktudvikling og -optimering, kostprisreduktion, materiale- og teknologiskift, innovationsprocesser, workshopfacilitering, patenter

KONTAKT
SOCIALE MEDIER

Hvad er din største styrke indenfor Simplimize?

Jeg har arbejdet med produktudvikling og industriel design i 35 år og har hjulpet en lang række virksomheder med at optimere produkter og produktprogrammer. Jeg har et indgående kendskab til produktarkitektur og har gennem årene opnået en solid erfaring med komplekse produkter med mange varenumre, og hvordan man med standardisering og modulopbygning kan optimere produktprogrammet.  Jeg har en logisk og analytisk tilgang til et Simplimize-forløb qua min baggrund som udviklingsingeniør og udviklingschef.

Hvor ser du den største værdi ved Simplimize for danske virksomheder?

Alle produkter skal optimeres! Nogle skal kostprisoptimeres, andre designoptimeres, men der er andre optimeringsparametre f.eks. service, rengøring, betjening, transport osv. Produkternes udformning og optimeringskvalitet har stor impact på virksomhedens lønsomhed. Den største værdi Simplimize giver er, at processen synliggør sammenhængen mellem produktoptimering og profit. Det bliver nemmere at træffe de rigtige beslutninger.

Hvordan passer Simplimize ind i 3PARTs øvrige tilbud til danske virksomheder?

3PART er et multidisciplinært design- og udviklingshus, der leverer alle faser af industriel design og produktudvikling. Vi har altid en holistisk tilgang til enhver nyudvikling eller redesign, hvor produktet og dets brugere og interessenter er i centrum – lige fra sælgeren, montøren, operatøren, rengøringen, service etc. 3PART har mange gange udført Simplimize-lignende opgaver, hvor vi har design- og kostoptimeret, men har nu fået et formaliseret værktøj der er anerkendt i industrien.

3PART A/S

3PART er et designhus med mere end 20 års erfaring indenfor produktdesign, digitalt design, strategisk design og service design.

Vores team af designere og ingeniører har gennem årene været med til at realisere over 250 nye produkter og heraf ca. 40 patenterede produkter indenfor en lang række af forskellige brancher.

3PART har arbejdet med simplimize metoden, før den fik et navn, og har optimeret forretningsmodeller, reduceret produktprogrammer og derved omkostningerne i forbindelse med produktion for både store, mellemstore og små virksomheder.

Vores kunder beskæftiger sig blandt andet med fødevareprocesmaskiner, landbrugsmaskiner, maskiner til bygge og anlæg, komponenter, rehab, energi, automatition, forbrugsvarer og medico.

3PART blev grundlagt i 1998, har hovedsæde i Aarhus og blev ISO certificerede, ISO 9001 i 2012.

Cancel