FAQ - Simplimize | Simplify to optimize

FAQ

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvad er Simplimize?

Kort fortalt er Simplimize en systematisk operationel fremgangsmåde til forenkling af virksomheders produktprogram. Simplimize består af 6 konkrete værktøjer, som tilsammen skaber en struktureret ramme for udvikling af en optimal produktarkitektur, et effektivt produktionslayout og en styrket innovationsevne. Processen sker på tværs af virksomhedens funktioner og styrker konkurrenceevnen ved både lavere omkostninger og effektive innovationer.

Fælles for de over 40 virksomheder, der har været igennem et Simplimize-forløb, er, at de har fået et mere overskueligt produktprogram, strømlinede ordreprocesser og ikke mindst produkter, der er langt nemmere at afsætte.


De dokumenterede effekter ved Simplimize inkluderer:

 • 15 % bedre dækningsbidrag
 • Mere end 30 % færre varenumre
 • Over 20 % lavere lager- og kapitalbinding
 • Målrettede og enkle budskaber til kunder
 • 20 % mindre til på Engineering
 • Forenkling af det samlede produktprogram
 • Kortere leveringstid
 • Sammenhæng og fælles sprog på tværs af salg, marketing, produktudvikling og produktion
Den væsentligste forskel mellem Simplimize og Lean ligger i de strategiske overvejelser omkring produktprogrammets opbygning. Hvor Lean optimerer og tilpasser produktionen med afsæt i det eksisterende produktprogram, synkroniserer du med Simplimize dit marked, dine produkter og din produktion ved at tage udgangspunkt i den profitable del af dit marked. Herudfra skaber du en optimal grad af fleksibilitet og sammenhæng mellem dit produktprogram og din produktion. Læs mere om forskellen på Simplimize og Lean her.
Over 40 virksomheder har allerede været igennem et Simplimize-forløb. Nogle af virksomhederne har meget avancerede produktprogrammer med flere 1.000 komponenter, mens andre har et mere simpelt setup og enklere produkter. Fælles for dem er, at de har fået et mere overskueligt produktprogram, strømlinede ordreprocesser og ikke mindst produkter, der er langt nemmere at afsætte. Uanset hvordan situationen er i din virksomhed, kan du ved at svare på tre spørgsmål sammenligne din virksomhed med andre virksomheder, der har afprøvet Simplimize og læse om deres udbytte.

Hvordan kommer jeg i gang?

Et standard Simplimize-forløb i samarbejde med en certificeret Simplimize-konsulent koster 80.000 kr. Hertil skal du lægge den tid, du og dine kolleger bruger på forløbet.

Et standard Simplimize-forløb med en certificeret Simplimize-konsulent består af 5 workshopdage, som fordeler sig på to moduler á henholdsvis 3 og 2 dages varighed. Mellem de to moduler har din virksomhed cirka fire uger til ”hjemmearbejde”.

Mængden af tid og ressourcer, som du skal afsætte i et Simplimize-forløb, afhænger af dit formål med forløbet.

 • Vil du rydde op og skabe overblik eller vil du analysere?
 • Hvor tilgængelig er den nødvendige data i din virksomhed?

Anvender du Simplimize som et oprydningsværktøj, skal du sætte den nødvendige tid af til at danne dig et overblik over dit produktprogram. Afhængig af hvor lettilgængelig dine data er, kan du bruge alt mellem 12 timer og fire uger til at danne dig dette overblik. Her ligger fokus på at rydde op og skabe overblik.

Anvender du Simplimize som analyseværktøj, opbygger og analyserer du produktprogrammet med henblik på forenkling, og dette er ofte mere tidskrævende.

For at få mest muligt ud af et Simplimize-forløb er det vigtigt at involvere nøglepersoner fra så mange fagdiscipliner i virksomheden som muligt. Særligt fra disse områder:
 • Ledelse
 • Udvikling
 • Produktion
 • Logistik
 • Salg/marketing
Det kan være svært at tale samme sprog og forstå hinanden på tværs af forskellige fagdiscipliner i virksomheden. Alle taler hvert deres sprog med afsæt i forskellige indsigter i virksomheden, produktprogrammet, produktionen og kundernes ønsker. Derfor er én af de vigtigste fordele ved Simplimize, udover de målbare forretningsmæssige gevinster, at din virksomhed får skabt et sammenhængende og fælles sprog omkring produktprogrammet på tværs af marketing, salg, produktudvikling og produktion. Når både direktør, sælger, udviklingschef og produktionschef taler samme sprog og har et klart billede af, hvordan produktprogram og produktion hænger sammen, er dialogen på tværs langt nemmere.
Et standard Simplimize-forløb koster 80.000 kr. Hertil skal du lægge den tid, du og dine kolleger bruger på forløbet. Erfaringerne fra de over 40 virksomheder, der har været igennem et Simplimize-forløb, viser, at det typisk tager 10-12 måneder at tjene investeringen hjem igen. Undervejs vil der være flere kortsigtede tiltag, som kan tjenes hjem inden for få måneder, bl.a. sammensmeltning af produktserier og bortskaffelse af ikke-profitable produkter fra produktprogrammet.
Behovet for at starte et Simplimize-forløb kan udspringe af to forskellige årsager:
 • Ledelsen ønsker at rydde op og skabe bedre struktur i produktprogrammet for at sikre en mere effektiv produktudvikling
 • Medarbejderne oplever, at de skal forholde sig til alt for mange varenumre i udviklingen af nye produkter.
Fælles for de virksomheder, som har været igennem et Simplimize-forløb, er, at deres virksomhed forinden var blevet for kompleks og kæmpede med flere af følgende udfordringer:
 • Lang omstillingstid
 • Stigende antal komponenter
 • Dårlig leveringsevne
 • Faldende produktkvalitet
 • Stigende krav til dokumentation
 • Mange kundetilpassede løsninger
 • Lang leveringstid
 • Dalende kundetilfredshed
 • Høj lagerbinding
Hvis du kan genkende én eller flere af disse udfordringer i din virksomhed, vil et Simplimize-forløb helt sikkert være relevant for dig. Tag Simplimize-testen og find ud af, om Simplimize er relevant for din virksomhed.

ER DU KLAR?

Lad os hjælpe dig i gang med Simplimize i din virksomhed.

Cancel